Kategori: Böcker om schizofreni
Sidor: 89
Pris: 50 kr
ISBN: 91-85055-04-2
År: 2004
Länk: Länk

Visningar: 1690

  0 / 0
Dålig Bäst 

Recension

Skriven av Administrator

 

Psykiatrin har förändrats. Patienten ses inte längre som en punktlig pillerslukare eller måltavla för depåinjektioner. Den internationella trenden är ökat patient- och anhöriginflytande över den egna vården för att förbättra dagens psykiatri, som brister.

Mot den bakgrunden är boken Ta tillbaka makten över ditt liv av Elisabet Alphonce, som har 10 års erfarenhet som brukare, välkommen och viktig. Boken är kortfattad, klart och tydligt skriven och är utformad för att vara lättläst. Viktigt eftersom många p.g.a sin sjukdom kan ha lässvårigheter. Diskussionsfrågorna efter varje kapitel gör att jag tror att boken är tänkt också för studiecirklar.

Boken är baserad på hennes egna personliga erfarenheter och kanske också på andras via RSMH samt de kurser, som hon undervisar i. Det ger boken en väldig trovärdighet och gör den intressant.

Bokens kapitel spänner över det mesta här livet - städning, vänner, ekonomi, motion, sex och njutning, psykoterapi, arbetsrehabilitering mm. I varje kapitel får man konkreta, värdefulla råd plus en dos positivt tänkande, som många nog kan ha svårt för själva. Hon tar upp saker och ting, som vården aldrig skulle tänka på och hon gör det på ett väldigt bra sätt. Hon lär också läsaren att upptäcka de många små positiva glädjeämnen som finns i vardagen och som det flesta säkert aldrig tänker på.

Det som kanske fattas i boken är ett kapitel om Internet, datorer, informationssökning och kunskapsinhämtning om sina besvär. I kapitlet om nedstämdhet och orkeslöshet borde kanske motionen framhävts mer, eftersom den kan ge nästan lika bra effekt, som antidepressiva.

Jag kan varmt rekommendera denna självhjälpsbok till alla med psykotiska besvär för den är verkligen bra, billig och lättläst. Många behöver nog en bok som denna för att kunna övervinna de hinder, som psykisk sjukdom skapar. Jag skulle aldrig själv kunna skriva lika bra, positivt och intressant som Elisabet gör här.

Förlag: RSMH
89 sidor
Pris: 50 kr + porto boken köps via RSMH

Tillagd:

Du har inte rätt att posta kommentarer