Inget omslag
Kategori: Böcker om schizofreni
Sidor: 73
ISBN: 91-7201-799-6
År: 2003
Länk: Länk

Visningar: 1519

  5 / 1
Dålig Bäst 

Recension

Skriven av Administrator

 

Det finns ingen stor marknad för litteratur om schizofreni i Sverige. Bara 30000 har sjukdomen, varav få är engagerade i sin sjukdom, och därför blir det ingen stor efterfrågan. Denna bok från Socialstyrelsen är därför ett mycket välkommet tillskott. Den omfattar nästan alla aspekter av sjukdomen och är väldigt aktuell.

Den är utarbetad av en grupp välkända svenska experter. Tydligen har de haft ansvaret för olika delar av boken, vilket förstås under läsningen, eftersom deras egna artiklar är frekvent refererade i vissa avsnitt. I Förordet står "Det är Socialstyrelsens förhoppning att kunskapsöversikten skall bistå dem som kommer i kontakt med personer med psykoser i deras försök att hjälpa patienterna till en bättre hälsa, anpassning och högre livskvalitet." Boken är nog främst avsedd för vården, men vem som helst kan förstå den.

Anhöriga, patienter och patient- samt intresseorganisationer har stor hjälp av denna bok för att finna vägen till den bästa vården idag. Särskilt patientorganisationerna kan vara glada över att hitta en beskrivning mot slutet av boken hur schizofrenivården skall vara upplagd och en kostnadskalkyl. Ett perfekt vapen i diskussioner med psykiatrin på länsnivå, där ju vårdens faktiska innehåll bestäms.

Många undrar hur en psykos och schizofreni upplevs för individen. De skall läsa sidorna 22-26, som beskriver väldigt bra en akut psykos i dess olika stadier. RSMH har skrivit ett kapitel "Att vara patient" och Schizofreniförbundet "Att vara närstående". Samtliga kapitel i boken är väldigt bra. Största bristen är att stigmat och medias roll för att skapa och vidmakthålla detta, knappt är omnämnt. I USA anses det vara det enskilt största hindret mot återhämtning och ingenting talar för att Sverige skulle vara annorlunda. I USA får ofta äldre personer med ökad risk för tardiv dyskinesi nya atypiska antipsykotika för att minska risken för detta och detta borde omnämnts.

Boken kan varmt rekommenderas till alla. Socialstyrelsen skall ha ett varmt tack för att ha tagit fram en så väldigt bra, billig och aktuell bok i ett ganska svårt område. Detta är den svenska bok om schizofreni, som i förstahand skall läsas idag.

Boken kan beställas på bibliotek via fjärrlån.

Tillagd:

Du har inte rätt att posta kommentarer