Kategori: Böcker om schizofreni
Sidor: 160
Pris: 91 kr
ISBN: 9781847092649
År: 2014
Länk: Länk

Visningar: 1388

  0 / 0
Dålig Bäst 

Recension

Skriven av Administrator

 

Det här är en intressant och bra självhjälpsbok. Kanske den självhjälpsbok, som bör rekommenderas i första hand. Den är kortfattad 130 sidor, vilket passar bra för de med lässvårigheter och som inte orkar med 500 sidor tät text. Billig och aktuell, eftersom den kom ut i år.

Professor Gournay och Dr Robson kommer från England, vilket är bra, eftersom England är mer likt Sverige vad gäller psykiatrin än USA, som de flesta andra självhjälpsböcker kommer från. I England har distriktsläkarna (GP) en större och mer central roll i vården än i Sverige, som har satsat mer på sjukhusvård.

Dr Robson är forskande psykiatrisjuksköterska, vilket är ovanligt för självhjälpsboksförfattare, som annars är oftast psykiatriprofessorer. I boken nämns att psyksjuksköterskor i England kan ibland ha rätt att ordinera Akineton och ångestdämpande läkemedel och också ha rätt att höja eller sänka dosen av antipsykotika. 

Boken täcker in det mesta tycker jag och är särskilt bra på lyfta fram kroppsliga sjukdomar, vilket är viktigt eftersom de minskar livslängden med c:a 15 år. Självhjälpsråden får också mer än väl godkänt, eftersom de omfattar även andningsövningar och avslappningsövningar. Dessutom finns hänvisningar till andra självhjälpsböcker, vilket är värdefullt.

Annars kan man inte säga att självhjälpsböcker om schizofreni är väldigt bra på att ge självhjälpsråd utan oftast handlar det om sjukdomen, vården, mediciner och annat. Den perfekta självhjälpsboken för schizofreni saknas fortfarande och får jag nog skriva själv verkar det som.

Boken kan rekommenderas som första val för självhjälpsbok om schizofreni på grund av pris, aktualitet och korta format. Vill man efter att ha läst boken läsa mer om schizofreni passar boken Surviving Schizophrenia, som nyligen kommit i ny upplaga och den har mer karaktären av uppslagsbok än självhjälpsbok och för den som vill veta nästan allt.

Här i forumet kan du läsa en sammanfattning av det viktigaste i boken.

Tillagd:

Du har inte rätt att posta kommentarer