Kategori: Böcker om schizofreni
Sidor: 156
Pris: 198 kr
År: 2004
Länk: Länk

Visningar: 2039

  5 / 1
Dålig Bäst 

Recension

Skriven av Isa-Alise

 

Marius Romme och Sandra Escher skriver i boken "Förstå och hantera röster" att de vill hjälp både vårdpersonal och de som hör röster att finna ett bättre sätt att hantera fenomenet på. De beskriver forskning om rösthörande, visar hur man kan intervjua människor som hör röster och ger olika tips om hur man kan hantera röster. Boken innehåller båda intressanta faktauppgifter om rösthörande och är en hjälp till självhjälp för rösthöraren.

Boken visar också att rösthörande är vanligt och förekommer även hos personer som inte har någon psykisk sjukdom. Sokrates, Hildegard av Bingen, Emanuel Swedborg, Mahatma Gandhi och Jeanne d'Arc hörde röster enligt författarna. Det är skillnaden i sätt att hantera och tolka rösterna som gör rösterna till ett problem eller en hjälp i vardagen. Genom att lära sig hantera rösterna på ett bättre sätt kan skrämmande röster upphöra och goda, hjälpsamma röster bli kvar som en tillgång för rösthöraren.

Intervjuformuläret som används för att prata om rösterna innehåller frågor om upplevelsernas karaktär, en beskrivning av rösterna, bakgrunden till de situationer då rösterna började höras, vad som utlöser rösterna, vad de säger, och vilken betydelse de har. Strategier för att hantera rösterna undersöks, och innehåller bland annat att avvisa rösterna, ignorera rösterna, lyssna selektivt, sätta gränser för rösterna, distrahera sig, skriva ned vad de säger, avslappningsövningar, mm.

Jag tror att boken är en tillgång för både rösthörare och för personal som arbetar med människor som upplever röster. Man får värdefull kunskap genom boken, och bra tips på strategier att hantera rösterna.

Boken kan beställas via RSMH.

Tillagd:

Du har inte rätt att posta kommentarer