Zoidars tråd

 • Zoidar
 • Zoidar Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Jubelhedersmedlem
 • Jubelhedersmedlem
Mer
06 maj 2018 17:45 #1053360 av Zoidar
Zoidars tråd skapades av Zoidar

Jocke skrev: Här tror jag på mänsklighet och inte egoism! Att dö istället för ngn annan är heroiskt, men han blev vördad efter sin död!


:tummenupp

Extreme situations demands extreme messures! ✟

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Zoidar
 • Zoidar Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Jubelhedersmedlem
 • Jubelhedersmedlem
Mer
08 jun 2018 12:17 - 08 jun 2018 13:03 #1062394 av Zoidar
Svar från Zoidar i ämnet Zoidars tråd
Det är väl dags för en ny betraktelse nu, eller vad säger ni?

Betraktelse – Gemenskapsmåltiden

Amen, amen säger jag er: Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen, och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva." /Joh 6:48-51

Den som tror har evigt liv, säger Jesus. Den som tror kommer också äta Jesu kött och dricka hans blod. Det är det som pågår runt om i världen, att kristna äter Jesu kött och dricker hans blod. Den som gör detta kommer inte gå in i döden, utan Jesu kött, brödet och Jesu blod, vinet blir till liv för den troende. Nattvarden bekräftar den tro som finns hos den kristne, än mer den ger gemenskap med Kristus. Visst ser vi att denna måltid inte har de fysiska egenskaperna av kött och blod, men Jesus är på ett övernaturligt sätt närvarande.

Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: "Tag detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer." Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er. /Luk 22:17-20

Den sista måltiden som Jesus firade med sina lärjungar är det nya förbund i vilket vi inte längre behöver följa alla de hundratals regler och lagar som gällde judar. Offrandet av djur upphörde tvärt för Jesus själv var det slutgiltiga offret för världen. Vi ska göra detta till minne av honom. Det grekiska ordet till minne av är ordet ”anámnēsis” som egentligen inte bara innebär att komma ihåg något eller någon, utan snarare att få något ”levandegjort i sinnet”, med meningen att ta del i något, i detta fall Jesu död. Det finns en likhet med dopet, där Paulus säger: ”Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans" (Rom 6:5).

Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd. /1 Kor 10:16-17

Ett annat ord för nattvard är kommunion, vilket betyder gemenskap. Vem är det vi får gemenskap med i nattvarden? Naturligtvis är det Jesus vi får gemenskap med. Vi får också gemenskap med de människor i vår församling som vi firar nattvard med, men det stannar inte där, utan måltiden delar vi också med alla andra kristna i världen som firar nattvard. Vi utgör lemmarna i Kristi kropp (1 Kor 12:27) och Kristus är kroppens huvud (Kol 1:18).

När vi firar gemenskapsmåltiden är det som om vi sitter tillsammans med lärjungarna vid den sista måltiden, där Jesus själv bröt brödet och räckte lärjungarna vinet. Ha i sinnet att Jesus sitter bredvid dig varje gång du firar detta mysterium. Genom måltiden är Jesus både med oss och i oss och vi är alla förenade i en stor familj, allt detta som en försmak av den fest som kommer hållas i himlen.


Extreme situations demands extreme messures! ✟

Senast ändrad: 08 jun 2018 13:03 av Zoidar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Zoidar
 • Zoidar Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Jubelhedersmedlem
 • Jubelhedersmedlem
Mer
13 jul 2018 11:39 - 08 sep 2018 11:24 #1071362 av Zoidar
Svar från Zoidar i ämnet Zoidars tråd
Betraktelse – Rättfärdig

Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" /Luk 10:25-29


Då berättar Jesus en liknelse (Luk 10:30-37) om hur en man blivit överfallen och ligger döende vid vägkanten, men ingen tycks stanna och för att hjälpa mannen. En samarit, som alltså inte tillhörde judarna, stannar till. Han tar hand om mannens sår och tar med honom till ett värdshus där han kan återhämta sig. I detta uppfyller samariten det bud som säger att vi ska älska vår nästa. ”Kärleken överskyler många synder” (1 Pet 4:8 ), skriver Petrus. Inte skulle vi väl bedra eller stjäla från någon vi älskar? Alla tio Guds bud vilar på dessa två bud, att älska Gud över allt annat och att älska sin nästa som sig själv. Lever vi efter de båda buden, då kommer vi också leva efter de andra.

Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. /Jak 5:14-16

Orsaken till världens mörker, sjukdom och elände, är förstås synden. Döden lades över världen genom synden, och synden fortsätter att föda sjukdom och död. Också vi som är Jesu lärjungar kan bli drabbade av sjukdomar. Då ska vi be för detta och smörjas med olja. Har vi begått synder, så ska vi också bekänna dessa synder, så vi kan fortsätta vandra i ljuset. När vi bekänner våra synder blir vi förlåtna och syndens makt tappar sin kraft över oss, då kan det också hända att sjukdomar släpper greppet.

Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. /1 Pet 1:13-16

Gud har kallat oss till att leva heliga liv. Vi ska inte längre styras av det begär som vi tidigare levde efter. Att leva rättfärdigt genom egna ansträngningar är omöjligt, men ”genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus” (Tit 3:5-6), skänkes oss tron och med den också kraften att hålla oss till rättfärdigheten. Därför är vi fullständigt beroende av vår relation till Gud och Guds nåd.

Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! Då skulle jag snart kuva deras fiender. /Ps 81:13-15

Kan Gud bli bedrövad? Ja, Gud blev bedrövad över israeliternas olydnad. De gjorde motstånd mot Gud, och därför lät Han dem vandra efter sina egna planer. Om de bara ville öppna sina hjärtan till Gud och följa den plan Han hade kallat dem till, då skulle Gud hjälpa dem att besegra deras fiender. Vad säger nu detta oss? Vi är precis som israeliterna kallade till en plan. Han har kallat oss till lärjungar, för att vi ska följa honom som vår Herre. ”Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten" (1 Pet 2:24). Då kommer Gud också vara med oss i striderna.


Extreme situations demands extreme messures! ✟

Senast ändrad: 08 sep 2018 11:24 av Zoidar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
13 jul 2018 12:09 #1071366 av Geta
Svar från Geta i ämnet Zoidars tråd
Kan undra vad Guds plan är för oss? Vi är avsidestagna.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Zoidar
 • Zoidar Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Jubelhedersmedlem
 • Jubelhedersmedlem
Mer
13 jul 2018 15:53 #1071426 av Zoidar
Svar från Zoidar i ämnet Zoidars tråd

Geta skrev: Kan undra vad Guds plan är för oss? Vi är avsidestagna.


Du tänker på oss med psykossjukdom? Jag är säker på att Gud har en plan med alla människor. Om vi väljer att följa den planen är en annan sak.

Extreme situations demands extreme messures! ✟

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Zoidar
 • Zoidar Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Jubelhedersmedlem
 • Jubelhedersmedlem
Mer
11 aug 2018 13:12 - 11 aug 2018 13:32 #1079813 av Zoidar
Svar från Zoidar i ämnet Zoidars tråd
Betraktelse – Himmelriket

Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. /Heb 2:14-15

Gud själv antog kött, när den helige Ande kom över jungfru Maria och hon födde Kristus, Herren. På detta sätt skulle Gud besegra den makt, djävulen som höll människan bunden i sitt grepp sedan urminnes tider. Satans välde skulle få ett slut, och Guds rike kom nu med kraft för att vinna en fullständig seger. ”Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem” (Kol 2:15).

Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. /Matt 4:23-24

Jesus hade makt att bota sjukdomar och att sätta människor fria från andar som plågade dem. Folket förstod att det var något mycket speciellt med denna man. Fariséerna visste också att kraft gick ut från Jesus, men i sina hårda hjärtan ville de inte tro att kraften kom från Gud, utan anklagade istället honom för att driva ut demoner med hjälp av djävulen (Matt 12:24). Jesus visade gång på gång, hur fel deras tankar var och berättade för fariséerna vad som stod mellan dem och Gud, och det var deras stolthet, kärlek till det världsliga och människoläror. Vad de behövde för att komma in i Guds rike var att omvända sig, att ta steg bort från deras ”religion” för att ta ett steg närmare Guds rike. De skulle tvätta hjärtats insida, istället för att fokusera på att se heliga ut i människors ögon (Matt 23:25-26).

Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. De fäste blicken på honom, och Petrus sade: ”Se på oss!” Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sade: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!” Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud. /Apg 3:1-8

Den kraft som fick Jesus att uppstå från de döda, gav han också sina apostlar. De kunde göra under och helanden i Jesu namn och de hade fått auktoriteten att driva ut andar. ”Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: 'Tag emot den helige Ande!'” (Joh 20:22). Lärjungarna begav sig ut i världen för att vinna människor för Guds rike och alla de som fick del i Guds rike fick också del i den helige Ande.

Också vi som tillhör Guds rike, också vi har fått den heliga Ande som en handpenning i våra hjärtan (2 Kor 5:5). Det innebär att den kraft som verkade genom Jesus och genom Jesu apostlar är samma kraft som är verksam i oss. Den helige Ande ger oss olika gåvor, allt efter vad Gud har utmätt (Rom 12:6). Knappast kan vi anklaga Gud för de gåvor som vi inte har fått, men istället kan vi be och söka de andliga gåvorna (1 Kor 14:1) och om Gud är oss nådig, så kanske jag eller du, liksom apostlarna, blir det medel genom vilken Guds kraft blir verksam. Jesus kom med Guds rike. Hans apostlar fortsatte att sprida den goda nyheten om riket, och nu ligger det på oss att dela med oss av himmelriket till varje människa, speciellt till de som längtar efter frihet.

Det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp. Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.” /Matt 4:16-17


Extreme situations demands extreme messures! ✟

Senast ändrad: 11 aug 2018 13:32 av Zoidar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 aug 2018 13:15 #1079815 av Geta
Svar från Geta i ämnet Zoidars tråd
zoidar,

Du delar verkligen med dig av Guds ord.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Zoidar
 • Zoidar Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Jubelhedersmedlem
 • Jubelhedersmedlem
Mer
11 aug 2018 13:49 #1079825 av Zoidar
Svar från Zoidar i ämnet Zoidars tråd
Ja jo, det blir kanske lite mycket på en gång, men det var länge sedan jag skrev en betraktelse.

Extreme situations demands extreme messures! ✟

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Likartade ämnen

Trådens ämneRelevansDatum för senaste postning
Bildtråd för kommentarer till andra trådar2måndag, 24 april 2017
Skon, en tråd med en kvinno sko finns i någon tråd, namnet glömt2tisdag, 17 december 2019
Fredagstråden - bara positiva poster i denna tråd2lördag, 13 juni 2020
Skapa fler trådar av slaget... /Metatråd/2torsdag, 25 Maj 2017
Den nya kaffetråden1lördag, 11 juli 2020
Sidan laddades på: 0.373 sekunder