Guds namn?

  • MsTibbs
  • MsTibbs Profilbild Författare till inlägg
  • Offline
  • Jubelhedersmedlem
  • Jubelhedersmedlem
Mer
04 nov 2019 21:46 #1200256 av MsTibbs
Guds namn? skapades av MsTibbs
Varför använder inte de flesta kyrkor Guds namn? Man säger Gud eller Herren? Varför används inte Jahve/Jehova? Och varför är texten 19 i Bibet2000 och SvFB och 18 i NWT? Jag har slagit upp i både boken, appen och webben av NWT?

”så att de inser att du ensam, du vars namn är Herren, är den Högste, mäktig över hela jorden!”
‭‭—- Psaltaren‬ ‭83:19‬ ‭B2000‬‬
www.bible.com/154/psa.83.19.b2000

19 Låt dem veta att du ensam
bär namnet Herren,
den Högste över hela jorden.
—- Svenska Folkbibeln 2015

18 Alla ska få veta att du, som har namnet Jehova,+
du ensam är den Högste över hela jorden.+
—- Nya Världens översättning Bibeln

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
04 nov 2019 21:51 - 04 nov 2019 21:52 #1200258 av Geta
Svar från Geta i ämnet Guds namn?
Vår lärare i kristendom i realskolan talade mycket om Jahve. Det var en gammal präst som undervisade.
Senast ändrad: 04 nov 2019 21:52 av Geta.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  • MsTibbs
  • MsTibbs Profilbild Författare till inlägg
  • Offline
  • Jubelhedersmedlem
  • Jubelhedersmedlem
Mer
04 nov 2019 21:53 #1200260 av MsTibbs
Svar från MsTibbs i ämnet Guds namn?
Ja precis! Men jag kan ju inte bli vittne av det skälet! :(

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
04 nov 2019 22:25 #1200275 av Inwatto
Svar från Inwatto i ämnet Guds namn?
Tror det är så att Gud lever i ett annat universum än vårt 3-dimensionella; kanske ett 12-dimensionellt och då räcker det inte med namnet Jehova för att definiera Gud. Man får bara tag i en bråkdel om man kallar på Jehova. Därför är det bättre att be till Gud och avsluta med "i Jesu namn Amen" (för att visa att man är kristen).

Prata inte med hat i munnen!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
05 nov 2019 04:45 - 05 nov 2019 05:10 #1200299 av PsychoWard
Svar från PsychoWard i ämnet Guds namn?
många översättare är inte troende och har inte sökt Herren med hela sina hjärtan. jag vill varna för att ta en översättning och sätta allt sitt hopp på den. det lär vara tämligen vanligt med den snubblingen inte minst för de som håller sig till King James Version men även jw's översättningar.

de översättningar jag brukar kolla är Sv1917, Kjv, Dra samt Luth1545 (som jag sen översätter genom google-translate). och försöker även studera ord-för-ord från grekiskan. hebreeiskan kollar jag rätt ofta upp orden och studerar i vilka andra verser det finns samma eller liknande ord.

det är knappast inte utan anledning som det varnas för att Djävulen ska få kontroll över alla språken i Uppenbarelsebok kap 13 vers 7- - det var givet mig medelst Anden, Den Sanna och Heliga Anden hoppas jag synnerligen, att det rör mänskliga översättningar.

Den Heliga Anden lär oss om Gud, det står om i den heliga bibeln.

Vi lurar knappast Gud genom våra tungor, för Han rannsakar våra hjärtan.

Johannes 5:39 Svenska 1917 (SV1917)

^39 I rannsaken skrifterna, därför att I menen eder i dem hava evigt liv; och det är dessa som vittna om mig.


Jeremia 29:13 Svenska 1917 (SV1917)

I skolen söka mig, och I skolen ock finna mig, om I frågen efter mig av allt edert hjärta.


Johannes 6:43-45 Svenska 1917 (SV1917)

Jesus svarade och sade till dem: »Knorren icke eder emellan.
Ingen kan komma till mig, om icke Fadern, som har sänt mig, drager honom; och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.
Det är skrivet hos profeterna: 'De skola alla hava fått lärdom av Gud.' Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom, han kommer till mig.


Johannes 17:21 Svenska 1917 (SV1917)
jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.Sakaria 14:9 Svenska 1917 (SV1917)
Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett.


Uppenbarelseboken 4:8 Svenska 1917 (SV1917)
Och vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar; runt omkring, jämväl under vingarna voro de fullsatta med ögon. Och dag och natt sade de utan uppehåll: »Helig, helig, helig är Herren Gud den Allsmäktige , han som var, och som är, och som skall komma.»

Jesaja 6:3 Svenska 1917 (SV1917)
Och den ene ropade till den andre och sade: »Helig, helig, helig är HERREN Sebaot ; hela jorden är full av hans härlighet.»


Matteus 6:9 Svenska 1917 (SV1917)


I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn ;

Hebrews 5:1 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins:
Senast ändrad: 05 nov 2019 05:10 av PsychoWard.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
07 nov 2019 19:43 - 07 nov 2019 19:46 #1201060 av PsychoWard
Svar från PsychoWard i ämnet Guds namn?
Malaki 2 Svenska 1917 (SV1917)

2 Därför kommer nu följande bud till eder, I präster.

^2 Om I icke hörsammen det och akten därpå, så att I given mitt namn ära , säger HERREN Sebaot, så skall jag sända förbannelse över eder och förbanna edra välsignelser; ja, jag har redan förbannat dem, eftersom I icke akten därpå.

^3 Se, jag skall låta min näpst drabba eder avkomma, och jag skall kasta orenlighet i ansiktet på eder, orenligheten efter edra högtidsoffer; ja, I skolen själva bliva kastade i denna.

^4 Då skolen I förstå, att jag har sänt till eder detta bud, för att mitt förbund med Levi skall bestå, säger HERREN Sebaot.

^5 Jag hade ett förbund med honom, och däri var liv och frid. Sådant gav jag åt honom, för att han skulle frukta mig; och han fruktade mig och bävade för mitt namn.

^6 Rätt undervisning var i hans mun, och ingen orätt fanns på hans läppar; fridsamt och redligt vandrade han i min umgängelse och omvände många från missgärning.

^7 Ty prästens läppar skola förvara kunskap, och undervisning skall man hämta ur hans mun; han är ju HERREN Sebaots sändebud.

^8 Men I haven vikit av ifrån vägen; genom eder undervisning haven I kommit många på fall. I haven fördärvat förbundet med Levi, säger HERREN Sebaot.

^9 Därför har ock jag gjort eder föraktade och låga i allt folkets ögon, eftersom I icke hållen mina vägar, utan haven anseende till personen, när I handhaven undervisningen.


############## människoröst?
^10 Hava vi icke alla en och samma fader? Har icke en och samma Gud skapat oss? Varför handla vi då trolöst mot varandra och bryta våra fäders förbund?

^11 Juda har handlat trolöst, och styggelse är bedriven i Israel och i Jerusalem; ty Juda har oskärat HERRENS helgedom, den som han älskar, och de hava tagit till äkta kvinnor, som dyrka främmande gudar.

^12 Hos den man som så gör må HERREN utrota var levande själ ur Jakobs hyddor, jämväl den som frambär offergåvor till HERREN Sebaot.

^13 Och ännu något annat gören I: I vållen, att HERRENS altare höljes med tårar, med gråt och klagan, så att han icke mer vill se till offergåvorna, ej heller med välbehag kan taga emot något ur eder hand.

^14 Nu frågen I: »Huru så?» Jo, HERREN var ju vittne mellan dig och din ungdoms hustru, henne som du nu har varit trolös emot, fastän hon är din maka, din äkta hustru.

^15 Hava vi då icke en och samma skapare, den, i vilkens hand det står, att vår ande bevaras? Och vad vill nu denne ene? Han vill ju hava ett gudaktigt släkte. Tagen eder därför väl till vara, så att ingen bliver trolös mot sin ungdoms hustru.

############## eventuellt slut på citat från människoröst

^16 Ty jag hatar äktenskapsskillnad, säger HERREN, Israels Gud, och att man höljer sig i våld såsom i en överklädnad, säger HERREN Sebaot. Tagen eder därför väl till vara, så att I icke bliven trolösa.


^17 I trötten ut HERREN med edert tal. Nu frågen I: »Varmed trötta vi då ut honom?» Jo, därmed att I sägen: »Den som gör ont är ändå god i HERRENS ögon, och till sådana har han behag. Ty varför kommer icke eljest domens Gud?»

Hebrews 5:1 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins:
Senast ändrad: 07 nov 2019 19:46 av PsychoWard.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
07 nov 2019 21:45 #1201107 av Nissegossen
Svar från Nissegossen i ämnet Guds namn?
Jag är trött nu, men känner att jag får skriva om det. Guds namn är högheligt utan det får inte uttalas efter som ingen hade namnet så har senare folk ingen aning om vad han kallade sig
Jahve är de konsonanter som är för Jahve men inga vokaler
Orkar inte traggla.

Människorna frågade vad heter Gud? Han svarade den jag är eller som fotnoten eller jag är såsom jag är
www.bibeln.se/las/2k/2_mos

Störst av allt är kärleken. Love is sweet and humble as an Humble bee instead of an Humwee sv.wikipedia.org/wiki/HMMWV
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
07 nov 2019 21:49 #1201109 av Nissegossen
Svar från Nissegossen i ämnet Guds namn?

Störst av allt är kärleken. Love is sweet and humble as an Humble bee instead of an Humwee sv.wikipedia.org/wiki/HMMWV
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.157 sekunder