Islam är fredens religion!

  • Richard
  • Richard Profilbild Författare till inlägg
  • Offline
  • Seniorhedersmedlem
  • Seniorhedersmedlem
  • Viska's Stormufti
Mer
25 nov 2019 16:15 #1206286 av Richard

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
25 nov 2019 16:19 #1206288 av PsychoWard
Svar från PsychoWard i ämnet Islam är fredens religion!
Så här är Jesus citerad att ha sagt:

Säg åt de som dansar att Satan har lurat dem allihop.

Han tar tag i deras ben och kastar dem runt så att de blir tillräckligt snurriga för att inte kunna stå, inte kunna gå, inte sitta, inte sova, inte pausa, inte se eller höra eller känna eller känna smaken av eller upptäcka, för de är döda allihop och därför kan de varken bli rådda eller hjälpta. Och även om de hade velat vända sig till Mig, så skulle de känna sig som en som att en stark hade tagit runt deras fötter och kastat dem runt omkring.

Om han skulle vänt blicken uppåt så hade han inte sett solen, men bara en bländade ljusstrimma som gör att han stänger ögonen, ovillig till att se någonting längre.

Den person som är blind med sina fysiska ögon har fortfarande möjligheten att see med sina spirituella ögon. Men han, som har blivit blind i sin ande, stannar så i all evighet.

www.jakob-lorber.cc/index.php?s=HG1.1&l=en

Hebrews 5:1 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
25 nov 2019 19:43 - 25 nov 2019 19:45 #1206373 av PsychoWard
Svar från PsychoWard i ämnet Islam är fredens religion!
Jesus Kristus är citerad att ha sagt följande:

[...]sedan tillsatte de från sina egna led präster på höga befattningar, vilka idag tjänstgör i hjärtat av Min Helgedom; och de tillber Mig inte; de låtsas göra så; de kommer ut utklädda till överstepräster,3de dyrkar och tjänar odjuret och dess verk som är anpassat till världen; de tillber främmande och livlösa gudar, precis som deras förfäder en gång gjorde; de förlöjligar fromhet och förkastar Mina Bud, Mitt barn; de går ut och undervisar alla länder att tillbe en dödlig människas bild,4 en värdelös avbild, istället för Min Eviga Härlighet ... ack! vad de5 tynger ner Mig! med makten6 som de fått av draken, skall de nå höjdpunkten på sitt oerhörda hat och hämndbegär genom att föra krig mot de heliga och alla dem som inte tillhör deras parti/klan, och som vägrar att tillbe odjurets bild7

därför säger Jag er: välsignade är de som tror på Mig och tillber Mig; välsignade är de som följer Mig; välsignade är de som tror att Mitt Löfte håller på att uppfyllas; ty Min Kärleks Suck skall tecknas på deras pannor; sannerligen säger Jag er: om någon vill tjäna Mig, måste han följa Mig;8 O tidsålder, var inte rädd för att återvända till Mig; återvänd till Mig medan det ännu finns tid, ty Min Dag är nära och hur kommer du att möta den?

det är sagt: du skall inga andra gudar ha vid sidan av Mig, följ inte andra gudar, de omgivande folkens gudar, men människor har överträtt Min Faders första Budord och förkunnar öppet sin frihet med stöd och uppmuntran från de svarta odjuren, på vars huvuden mångas blod skall utkrävas;

du skall inte missbruka Mitt Namn, är det följande Budordet; nu angriper övermodiga länder Mitt Heliga Namn; människor för vilka Jag inte betyder någonting, med munnar fulla av hädiskt tal och redo att smickra andra när de ser någon avskyvärd fördel i det, förbannar de Mitt Heliga Namn i sina diskussioner, de hädar Min Gudomlighet och Min Helighet; och de som idag tjänstgör i Min Kyrka men som kretsar kring odjurets makt och skryter med sin kunskap om Min Lag, är just dessa som missbrukar Mitt Namn;

det är dessa som stänger Himmelrikets port framför människors ansikten, de går varken in själva eller tillåter andra, som vill, att göra det; de ’predikar’ mot att stjäla, ändå stjäl de själar från Mig; de ’förbjuder’ äktenskapsbrott, ändå begår de äktenskapsbrott själva, eftersom de följer det svarta odjuret och är honom trogen;

de låtsas förakta avgudar, ändå plundrar de Min Helgedom; så om detta släkte hädar Mitt Heliga Namn och använder Det lättsamt, är det på grund av kravlösheten, mättad av last, som ges dem i rikt mått av just dessa, klädda i svarta mantlar;9 att förstöra helighetens och rättvisans rötter är deras mål, och att föra laglösheten till sin höjdpunkt; släkte ... vid Min Återkomst, skulle Jag bli tvungen att säga: det finns ingen god människa kvar, det finns inte en som förstår, inte en enda som söker Mig?

- Jag har bett er att tänka på Sabbatsdagen och helga den, men ni har upphävt Den med orenhet och besudlat Den med smutsiga nöjen och gjort sådant som vanhelgar era egna kroppar och sinnen, eftersom ni har bytt ut gudomlig Sanning mot en lögn och tillber och tjänar det skapade istället för att tjäna Mig; ni har fått Sodom och Gomorra att framstå som nästan oklanderliga och rena i jämförelse med era orenheter; sannerligen säger Jag er, på den Dagen skall det för Sodom och Gomorras land bli lindrigare än för er; de flesta av er tänker inte på Sabbatsdagen; nej, det gör ni inte, ni följer inte Min Lag...

skriften säger: ”ära din far av hela ditt hjärta och glöm aldrig din mors födslovåndor; kom ihåg att du blev till genom dessa båda; vad kan du ge dem i gengäld?”10 och ni skall följa detta Budord: hedra din fader och din moder; varför är så många av er förvånade över att så få följer detta Bud? dåraktiga och onda föreställningar förledde dessa barn till att tillbe tomma varor, som fyller deras ande från tidig barndom med slöhetens ande; många föräldrar har inte givit sina barn Min Andes ständigt flödande Källa; Visheten kallade dem dag och natt, men detta släkte förvisade Henne, och för var dag som gick, vandrade era barn allt längre och längre bort från Vägen som leder till Mig; om någon, ung eller gammal, erkänner Mig som sin Gud, skulle de återspegla Min Bild, och av kärlek skulle de lyda och ära sina föräldrar som om de skulle lyda och ära Mig; men allt som är anpassat till världen har hindrat dessa barn från att komma till Mig; det fattas kärlek;

många föräldrar klagar över sina barns olydnad samtidigt som de gör precis samma sak mot Mig; varför, kan de verkligen göra anspråk på att ha ett överflöd av godhet, tålamod och fördragsamhet? hade de verkligen alla dessa dygder så skulle också deras barn begåvas med lydnadens dygd och ära dem båda; men Jag säger er: detta släktes sinnen är tomma och därför kom Mörkret och uppfyllde dem; ty skenet av att vara en filosof är viktigare i deras ögon än Min Eviga Härlighet;

deras brist på helighet uppslukas sedan av lidelser, och från tidig ungdom går de ut och vanhelgar sina egna kroppar; Ditt släkte har förkastat Mina Bud och ersatt Dem med hädiska imitationer, och intill denna dag väller onda verk fram ur odjurets mun, vilka förmörka era barns sinnen och drar dem som offer rakt in i lejonets gap; deras unga sinnen tvingas att dyrka det första odjuret och tjäna gudar skapade av människor, att ge dem den ära och vördnad som var menad för Mig, som skulle avspegla denna dygd på deras föräldrar;

Jag säger er i sanning: för de hårdnackade som vägrade att ta Mina Bud som vägledning och i stället valde fördärvet, för dem kommer eld i slutet; O saliga är de som har hörsamma hjärtan, de skall uppnå fullkomlighet; så Jag säger er: sätt er inte upp mot Herrens Fruktan–

ni vet att Jag har förbjudit er att döda, släkte! om ni kallar er Mina och håller er för en del av Min Kyrka och predikar mot att döda, hur kommer det sig då att ni dödar? vågar ni anta att ni har rätten på er sida och bedyra er oskuld inför Mig på Domens dag när ni hopar brott mot ofödda barn på hög? från Himmelen ser Jag förskräckliga syner; ack! hur lider Jag inte av att se hur det moderliv som formar detta barn, förkastar honom och skickar honom i döden utan namn och utan ånger; det moderliv som formade honom minns honom inte längre; till dessa säger Jag:

[...]
www.tlig.org/en/messages/550

Hebrews 5:1 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins:
Senast ändrad: 25 nov 2019 19:45 av PsychoWard.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
25 nov 2019 23:11 - 25 nov 2019 23:12 #1206454 av PsychoWard
Svar från PsychoWard i ämnet Islam är fredens religion!

– Islam är den religion som förtrycker överlägset mest ute på skolorna, men detta tystas ner på olika sätt. Barnen får lära sig om otrogna hundar/grisar som svenskar och andra som icke- muslimer är – detta redan i lågstadiet. Under skollunchen kan barn bara säga att detta har vi hört i moskén eller i koranskolan. Där är det hård pressa att lyckas och även familjens rykte står på spel, medan i den vanliga skolan finns inte risk för dåligt rykte eller att pedagogen hämnas på eleven på något fysiskt sätt. På vissa skolor i Malmö vågar man inte besöka kyrkor då det blir protester kring detta. Det omvända med att besöka moskéer påkallar ingen reaktion. Skolorna anpassar sig till en minoritet som håller på att bli en majoritet i vissa områden. Barn tvingas bära slöja, trots att de nästan aldrig vet varför de ska bära den om man frågar dem. Detta sker redan i lågstadiet numera. Samtidigt kan pojkarna få se ut och göra vad de vill.

Vilka andra kulturella särdrag av Malmös etniska minoriteter finner du problematiska för skolan?

– Det är våldsanvändningen mot barnen som anses vara en naturlig del av uppfostran i Mellanöstern. Barn riskerar att bli slagna hemma så mentorer ringer ej hem och berättar om negativa saker då man inte vill att barnet ska få problem. Jag har haft flera föräldrar från MENA, främst från Irak och Syrien där man uppmanar oss att slå barnen lätt – typ en örfil eller ta hårt i armen när barnet inte lyssnar. Självklart gör ingen pedagog detta.

– De ska vara vana vid detta innan eller att föräldern anser att detta behövs då svensk skola är så feg. Barnen får på möten höra att det var okej med att han kastade sten eller kallade den andre för hund/hora eller så, för det gör vi i Syrien. Det blir svårt från rektorns sida att få rätt på det med föräldrar som är så våldsfixerade.

Vilka praktiska problem leder det till?

– Att lärarna blir rädda för att barnen ska få stryk hemma av sina föräldrar och därför höjer betyg. Även att betyg ska höjas eller vara på bra nivå, då man ska beakta barnets bakgrund. I flera fall skriver till exempel inte nyanlända nationella prov. Man vill inte sänka skolans resultat. Vi ska göra anpassningar, men när anpassningarna blir till att hjälpa eleverna med svaren så har det gått för långt. Att översätta enskilda uttryck är okej men inte att förklara om hur man ska lösa eller rita lösningarna.

– Jag har varit stöd under nationella prov men helt plötsligt blivit utbytt då eleverna sagt: ”Varför säger du inte mer, de andra säger mer eller rakt av om mitt svar är rätt?”. Då har en annan lärare kommit in eller blivit ledig i samma sal och förklarat mer (de har inte trott att jag eller annan hörde detta). Detta har även skett under de internationella undersökningarna, med att barnen får mycket mer hjälp än vad som är motiverat, detta då barnen har för dålig svenska. Detta gör att Sveriges resultat i dessa undersökningar ändå är för högt – trots att det sjunker varje år. Eftersom fusket är så omfattande och accepterat blir resursfördelningen fel och fel elever kommer in på olika skolor/program. Vi ser tydligt problemen ute på gymnasieskolorna. Jag har haft likt många andra kollegor på gymnasiet, flera elever som inte kan läsa.

Påverkar det kriminella våldet i Malmö och det hårdare samhällsklimatet även skolorna?

– Javisst. Kriminella föräldrar pressar skolorna så att deras barn får mer makt, får mer hjälp, så att man får fritt ”lagrum” för att göra nästan som man vill. Ingen vill ju tänka sig att gå emot dessa föräldrar. Barn som hotar, säljer narkotika eller misshandlar andra går kvar i skolan som att inget har hänt. I en av de större skolorna såldes det narkotika/tabletter av elever på högstadiet och man tvingade eller fick barnen på mellanstadiet att köpa.

– Det påverkar även oss, pedagoger. Själv har jag många gånger fått saker förstörda likt många andra kollegor råkat ut för oavsett var man jobbar i Malmö, fått hot om att bilen/cykeln ska brännas eller att den ska stjälas, allvarliga hot om att något kan hända om betyg eller annat inte ändras. Till exempel flyttar man bilen längre bort från skolan i vissa områden då betyg ska sättas.

– På Instagram sprids konton där elever uppmanas provocera pedagoger eller annat skolfolk – likaså via Snapchat. Där har många elever varit aktiva.

Är ledningen medveten om dessa problem?

– Tillbudsrapporter skrivs inte eller så går ledningen in och ändrar dessa. Har med många kollegor bevittnat detta själv. I Malmö kan man gå in på valfri skola och få svaren till vad som händer när ingen bryr sig. Vi kan se problemen redan i förskoleklassen. Politikerna och skolledningarna låtsas som att de inte fått informationen. Tycker du något annat kommer man försöka få bort dessa pedagoger eller rektorer som vill bra saker.

Hur ser du på framtiden i Malmö med denna utveckling?

– Det är en dyster framtid vi har framför oss med tanke på att de som går i skolan idag ska bära samhället imorgon. I Malmö kunde man se problemen redan på 1990-talet.

– SVT:s reporter Bo Holmström slog fast redan 1999 att i Malmö rånar invandrarungdomar svenska ungdomar.

– Man kan se hur det har blivit idag – 20 år efter hans varning. Vi ser vad som händer med eleverna som misslyckas – med tanke på detta ser framtiden dyster ut.samnytt.se/larare-i-malmo-vittnar-barnen...r-redan-i-lagstadiet

Hebrews 5:1 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins:
Senast ändrad: 25 nov 2019 23:12 av PsychoWard.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
26 nov 2019 11:10 #1206507 av Geta
Svar från Geta i ämnet Islam är fredens religion!
Men svenskarnas bidrag är inte haram.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
03 dec 2019 00:01 #1208350 av IngeF
Svar från IngeF i ämnet Islam är fredens religion!

PsychoWard skrev: Reductio ad Hitlerum
Godwin's law

På en måte gir det mye mer mening å snakke om hitlerisme enn stalinisme. Nazismen var alltid mye mer bundet i Hitlers person enn i partiet, og tusenårrikets diktator hadde jo heller ingen dynastisk arving som i Nord-Korea.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
05 dec 2019 16:50 - 05 dec 2019 16:51 #1209107 av PsychoWard
Svar från PsychoWard i ämnet Islam är fredens religion!

När Roar Fløttum var ute på stan i Trondheim i slutet av november och predikade och bad för de sjuka dök fyra muslimska män upp. De bad Fløttum att komma med dem för att be för en vän. Väl på en bakgård överfölls han och fördes ned i en trappnedgång till en källare där han rånades, misshandlades och hotades med mord ifall han inte konverterade till islam.

Till norsk media säger Fløttum att han erbjöd sig att be för dem och en av männen tackade ja med hänvisning till att han hade ryggont. Efter bönen hävdade mannen att han kände sig 50 procent bättre, och efter ytterligare en bön påstod han känna sig helt återställd.

Därefter bad Fløttum även för ytterligare en av männen i ett par omgångar. Han menar att de ska ha varit så pass övertygande att han trodde dem. Sedan tog de med honom till bakgården där överfallet skedde under förevändning att en vän med en skadad fot behövde bes för även han.

Utöver misshandeln krävde de att han lämnade över sitt bankkort, koder, mobiltelefon och Apple ID. Under en timme hölls han fången medan de tog ut totalt omkring 10 000 kronor. Under tiden utdelades hot om att bli dödad ifall han inte konverterade till islam. Han ska även ha tvingats säga några ord på arabiska.

Fløttum uppger att han var rädd och trodde att de verkligen skulle döda honom.

Efter händelsen gick han direkt till polisen som nu utreder fallet. Man tittar bland annat på filmer från övervakningskameror i området för att försöka identifiera gärningsmännen.

samnytt.se/kristen-gatupredikant-utsatt-...mer-hotade-med-mord/

Hebrews 5:1 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins:
Senast ändrad: 05 dec 2019 16:51 av PsychoWard.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
07 dec 2019 21:32 - 08 dec 2019 01:40 #1210151 av PsychoWard
Svar från PsychoWard i ämnet Islam är fredens religion!


‎Ulrika Stigsson‎ till Katerina Janouch - journalistik och debatt
5 december kl. 23:14
Hamed är fd muslim och professor i islam. Han och hans filmteam åker till Malmö för att intervjua en imam i Rosengård. Malmöpolisen sätter stopp för det hela och säger:
”Vi behöver 60 poliser och pansarbilar till dem. Det tar två veckor att rusta för att kunna göra en intervju med imamen i moske’n mitt i Rosengård”
Hamed blir chockad! Se filmen dela och prenumerera på Ullis News youtubekanal.Hebrews 5:1 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins:
Senast ändrad: 08 dec 2019 01:40 av PsychoWard.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.242 sekunder