Vanföreställningar - anledningar (enligt Guds inspirerade Ord) #GudsOrd #Jesus

 • PsychoWard
 • PsychoWard Profilbild Författare till inlägg
 • Besökare
 • Besökare
03 feb 2020 20:30 #1226471 av PsychoWard
står i den heliga bibeln varför Herren låter en bli drabbad av en allvarlig vanföreställning;

2 Thessalonikerbrevet 2 Svenska 1917 (SV1917)
#perversheter #delusions #evilpharma #homo #lbtq #hbtq #homosexualitet #homosexuality #perverts #pedoexposures
2 I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder,

^2 att I icke -- vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss -- så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren.

^3 Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram,

^4 vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

^5 Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder?

^6 Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram.

^7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.

^8 Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse --

^9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under

^10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

^11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen,

^12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

^13 Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

^14 Härtill har han ock genom vårt evangelium kallat eder, för att I skolen bliva delaktiga av vår Herres, Jesu Kristi, härlighet.◄ 2 Timothy 4:4 ►


◄ Romabrevet 1 ►

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
03 feb 2020 20:31 #1226472 av Geta

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
03 feb 2020 20:34 #1226473 av memphis

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • PsychoWard
 • PsychoWard Profilbild Författare till inlägg
 • Besökare
 • Besökare
03 feb 2020 20:37 - 03 feb 2020 20:47 #1226474 av PsychoWard
◄ Ezekiel 20 ►^18 Och jag sade till deras barn i öknen: »I skolen icke vandra efter edra fäders stadgar och icke hålla deras rätter, ej heller orena eder på deras eländiga avgudar.


^19 Jag är HERREN, eder Gud; vandren efter mina stadgar och håller mina rätter och gören efter dem.

^20 Och helgen mina sabbater, och må de vara ett tecken mellan mig och eder, för att man må veta att jag är HERREN, eder Gud.

^21 Men deras barn voro gensträviga mot mig; de vandrade icke efter mina stadgar och höllo icke mina rätter, så att de gjorde efter dem fastän den människa som gör efter dem får leva genom dem; de ohelgade ock mina sabbater. Då tänkte jag på att utgjuta min förtörnelse över dem och att uttömma min vrede på dem i öknen.

^22 Men jag drog min hand tillbaka, och vad jag gjorde, det gjorde jag för mitt namns skull, för att detta icke skulle bliva vanärat i de folks ögon, i vilkas åsyn jag hade fört dem ut.

^23 Likväl upplyfte jag min hand inför dem i öknen och svor att förskingra dem bland folken och förströ dem i länderna,

^24 eftersom de icke gjorde efter mina rätter, utan föraktade mina stadgar och ohelgade mina sabbater, och eftersom deras ögon hängde vid deras fäders eländiga avgudar.

^25 Därför gav jag dem ock stadgar som icke voro till deras båtnad, och rätter genom vilka de icke kunde bliva vid liv.

^26 Och jag lät dem orena sig med sina offerskänker, med att låta allt som öppnade moderlivet gå genom eld, ty jag ville slå dem med förfäran, på det att de skulle förstå att jag är HERREN.

^27 Tala därför till Israels hus, du människobarn, och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Också därmed hava edra fäder hädat mig, att de hava begått otrohet mot mig.

^28 När jag hade låtit dem komma in i det land som jag med upplyft hand hade lovat att giva dem, och när de så där fingo se någon hög kulle eller något lummigt träd, då offrade de där sina slaktoffer och framburo där sina offergåvor, mig till förtörnelse, och läto där sina offers välbehagliga lukt uppstiga och utgöto där sina drickoffer.

^29 Då sade jag till dem: »Vad är detta för en offerhöjd, denna som I kommen till?» Därav fick en sådan plats namnet »offerhöjd», såsom man säger ännu i dag.

^30 Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Skolen då I orena eder på samma sätt som edra fäder gjorde, och i trolös avfällighet löpa efter deras styggelser?

^31 I orenen eder ännu i dag på alla edra eländiga avgudar, i det att I frambären åt dem edra offerskänker och låten edra barn gå genom eld. Skulle jag då låta fråga mig av eder, I av Israels hus? Nej, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, ja låter icke fråga mig av eder.

^32 Och förvisso skall icke det få ske som har kommit eder i sinnet, då I tänken: »Vi vilja bliva såsom hedningarna, såsom folken i andra länder: vi vilja tjäna trä och sten.

[/b]
Senast ändrad: 03 feb 2020 20:47 av PsychoWard.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
03 feb 2020 20:57 #1226484 av MsTibbs
Tips lägg in ett par citat. Ingen orkar läsa halva Bibeln i citat...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • PsychoWard
 • PsychoWard Profilbild Författare till inlägg
 • Besökare
 • Besökare
03 feb 2020 21:01 #1226490 av PsychoWard
när ni påstår saker som "ingen läser" "ingen orkar läsa" "det är spam" "jag läser inte detta" osv, så är det ju ni själva som spammar

det finns visst folk som läser och som tycker detta är intressant.

om det så bara är en människa som har nytta av dessa verser så är det värt att lista dem här. men ju mer ni delar av med erat gnäll i tråden, desto fler kan nås av dem också eftersom tråden uppdateras och kommer längre upp i läslistan på forumet och skulle inte förvåna mig om google tar hänsyn till antalet poster och visningar i tråden heler, så jag ska inte klaga egentligen.

Gud välsigne er! i Jesus Namn.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
03 feb 2020 23:48 #1226552 av Amandara

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • PsychoWard
 • PsychoWard Profilbild Författare till inlägg
 • Besökare
 • Besökare
04 feb 2020 00:34 #1226558 av PsychoWard
hittade en till, passar även in i tråden " översättningsproblemet "

Fil bilaga:


Fil bilaga:


Fil bilaga:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Likartade ämnen

Trådens ämneRelevansDatum för senaste postning
Lyssna på Gudsjänst hemma1torsdag, 19 juli 2012
CERN, helvetet och "mörk materia", och Guds Ord - Kärleken1onsdag, 29 januari 2020
Sju anledningar till att du ALLTID fryser1fredag, 22 januari 2016
Vanföreställningar?1tisdag, 22 november 2005
Guds gåva till kvinnorna.1söndag, 14 juli 2013
Sidan laddades på: 0.250 sekunder