Tankarna styr mitt mående

Mer
11 sep 2019 14:56 #1183185 av Klanggedin
Svar från Klanggedin i ämnet Tankarna styr mitt mående
Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Asklepios, vid Hygieia och Panakeia samt vid alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittne att jag så vitt jag förmår och mitt förstånd räcker skall hålla denna min ed och denna min förpliktelse.

Den som lärt mig denna konst skall jag akta lika högt som mina föräldrar, dela med honom vad jag äger och vid behov hjälpa honom; hans söner skall jag anse som mina bröder, och om de önskar lära denna konst skall jag undervisa dem däri utan lön eller förbindelse. Föreskrifter, muntliga föredrag och allt vad till undervisningen hör skall jag meddela mina och min lärares söner samt de lärjungar som avgivit skriftlig och edlig förpliktelse enligt läkarbruk, men icke åt någon annan.

Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja. Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till dylikt: ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel. I renhet och fromhet vill jag tillbringa mitt liv och utöva min konst. Stensnitt skall jag förvisso icke göra, utan överlåta denna praktik åt dem som därmed befattar sig.

I de hus där jag ingår vill jag ingå till fromma för de lidande och hålla mig fjärran från varje medveten fördärvbringande orättrådighet, särskilt från könsligt umgänge med kvinnor och män, såväl fria som slavar.

Vad jag under utövandet av mitt yrke eller under umgänget med människor utom yrket sett eller hört, och som möjligen är av beskaffenhet att ej böra utspridas, skall jag förtiga och anse som om det vore osagt.

Håller jag nu denna min ed och ej bryter däremot, så må det vara mig förunnat att njuta av livet och min konst, alltid och av alla ärad och aktad! Överträder jag den och blir menedare, så må motsatsen bli min lott!

Hederstroll sedan 2015?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 sep 2019 15:04 - 16 okt 2019 08:51 #1183189 av Loni
Svar från Loni i ämnet Tankarna styr mitt mående

zoidar skrev: Detta är samma tankegång som jag har. Tror att t.o.m. saker mamman var med om när man låg i magen kan ge upphov till barnets framtida psykiska ohälsa. Det är svårt att minnas och bearbeta tiden som foster, men kanske man kan få minnet tillbaka?

Ja jag minns terrorn mamma vart i när jag låg i magen minnen kommer tillbaka.
Senast ändrad: 16 okt 2019 08:51 av Admin1.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
12 sep 2019 11:26 #1183415 av Admin1
Svar från Admin1 i ämnet Tankarna styr mitt mående

Geta skrev: Orsaken till schizofreni kan spåras så långt ner i barndomen att man inte kan minnas det medvetet. Det kan vara en outhärdlig själslig smärta som man inte kan komma över. Man fastnar någon gång i första levnadsåret. Det kan vara anknytningen till föräldrarna som fallerar. Nu förstår jag att jag får alla med biologisk inriktning på mig. Men jag kommer från den psykodynamiska traditionen.

Det har uppskattats att 50 % av risken för schizofreni orsakas av DNA-variation och resten av epigenetiska förändringar av generna orsakade av miljön.
Förändringar sker i hjärnan redan under fostertiden.

www.viska.se/nyheter1/4-nya-roen/7979-kv...iskt-vid-schizofreni

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.311 sekunder