Aktivitet vid receptorerna och dess följder.

  • Okinon
  • Okinon Profilbild Författare till inlägg
  • Offline
  • Platinamedlem
  • Platinamedlem
Mer
03 nov 2019 09:49 - 10 nov 2019 17:04 #1199552 av Okinon
Vanligt leda till Viktuppgång:

Blockering på 5-HT2C (Kan Påverka Leptin som kan ha effekter på ens kroppsvikt och hunger)
Blockering på 5-HT3 (Kan leda till ökat kaloriupptag och därmed viktuppgång)
Blockering på 5-HT1B (kan göra att man äter mer)
Blockering på histamin H1-receptorn ( Sägs oftast vara största boven. Kan leda till ökat kaloriupptag och därmed viktuppgång samt hunger)
Blockering på alpha1-receptorer, alpha1A och alpha1B (Kan öka kroppsvikt)
Kraftfull blockering på dopamin D2-receptorer (särskilt D2s) (kan öka aptiten)

Bra för vikten och kan leda till viktnedgång:

Partiell agonism (delvis aktivera) 5-HT1B-receptorn ( Det gör oftast att man äter mindre )
Partiell agonism (delvis aktivera) 5-HT2C-receptorn ( Det gör oftast att man äter mindre)
Återupptagshämmande av noradrenalin (öka noradrenalin) ( Det gör oftast att man äter mindre och kan leda att man förlorar kroppsvikt. Dock så brukar viktminskning avta efter ett tag)
Aktivera beta-3 adrenergic receptor β3, (antifetma och antidiabetes)
Blockering på 5-HT1D-receptorn (Tros kunna minska metabola biverkningar)

Bra för kognitionen:

Partiell agonism (delvis aktivera) på 5-HT1A-receptorn (Höjer kognition)
Blockering på 5-HT1B-receptorn (Höjer kognition)
Blockering på 5-HT6-receptorn (Höjer kognition)
Blockering på 5-HT7-receptorn (Höjer kognition)

Dåligt för kognitionen:

Blockering på 5-HT2C-receptorn (kan försämra kognition)
Blockering på histamin H1-receptorn (Försämrar kognition)
Blockering på Muskraina receptorer (Försämrar kognition)

Ökar alkohol konsumtion:

Blockering på 5-HT1B-receptorn (Kan vara stora boven för ökat alkohol intag)
Minskar alkohol konsumtion
Partiell agonism (delvis aktivera) på 5-HT1A-receptorn (Minskar alkohol intag)
Partiell agonism (delvis aktivera) på 5-HT1B-receptorn (Minskar alkohol intag)
Blockering på 5-HT3-receptorn (Minskar alkohol intag)

Ökar sömnen eller trötthet:
Blockera NMDA receptorer som minskar glutamat (ökar trötthet)
Hämma Monoamin (ökar trötthet, hindrar rem-sömn och leder in till total sömn)
Agonism på alpha2-receptorer (ökar trötthet)
Blockering på histamin H1-receptorn (ökar trötthet)
Aktivera dopamin D3-receptorn (Är känd för inducera ökad sömnighet på dagen eller “sömnattacker”).
Aktivera 5-HT1B (Minskar rem sömn, ökar djup sömn)
Aktivera 5-HT1A (Minskar rem sömn, ökar djup sömn)

Ökar energin eller vakenhet:

Blockera histamin H3 (Kan bidra till vakenhet)
aktivera sigma-1 receptorn (Ökar energin)

Antidepressiv (Bra för att motverka depression):

Hämma neuronalt återupptag av noradrenalin (Är känt för att ha antidepressiv effekt)
Aktivering på dopamin D1 (Ger antidepression)
Blockering på 5-HT7 (Är känt för ha antidepressiv effekt)
Aktivera sigma 1 receptorn (Ger antidepression)

Viktig roll för effektivitet mot psykoser:

Blockering på dopamin D2-receptorn (Sägs ha stor roll, minst 60% ockupans)
Blockering på 5-HT2A-receptorn (Ökar antipsykotisk effekt en del)
Aktivering på 5-HT1A-receptorn (Kan ha betydelsefull roll)
Blockering eller aktivering av 5-HT2C-receptorn (Kan ha betydelsefull roll, blockering är främst effektivast)
Blockad av alpha1A (Kan ha betydelsefull roll)

Ökar ofrivilliga rörelser:

Blockering på dopamin D2-receptorn (Sägs vara största boven för ofrivilliga rörelser)
Minskar ofrivilliga rörelser eller EPS:
Blockering på 5-HT2A-receptorn (Kan minska)
Blockering på 5-HT2C-receptorn (Kan minska)
Blockering på muskarinreceptorer (Kan minska)
Aktivering på 5-HT1A-receptorn (Kan minska)

Blodtrycksfall eller hjärtklappning:
Blockering på alpha1-receptorer, alpha1A och alpha1B (Är kopplat till blodtrycksfall)

Kan påverka hjärtat negativt:

Aktivera 5-HT2B-receptorn (Kan påverka hjärtat negativt)

QT-förlängning:
Blockera Potassium channel hERG (Kan leda till QT-förlängning).

Prolaktin förhöjning:

Blockering på dopamin D2-receptorn (Sägs ha stor roll, minst 72% ockupans)

Minskar Qt-förlängning:

Blockering av 5-HT3 (Kan minska risk för QT-förlängning)

Glukos förhöjning:

Blockera Muskarin M3 (Kan öka glukos)

Kan ge migrän:

Aktivera 5-HT2B-receptorn (Kan ge migrän)
Partiell agonism (delvis aktivera) 5-HT2C-receptorn (Kan ge migrän)

Förebygger migrän:

Blockering på 5-HT2B-receptorn (Kan lindra migrän)
Senast ändrad: 10 nov 2019 17:04 av Okinon.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.311 sekunder