Föreläsning om Abilify (Aripiprazol).

  • Okinon
  • Okinon Profilbild Författare till inlägg
  • Offline
  • Platinamedlem
  • Platinamedlem
Mer
03 nov 2019 10:01 - 03 nov 2019 12:19 #1199563 av Okinon
Aripiprazol utvecklades av Otsuka år 1988. Det godkändes i Europa den 4 juni 2004.
Medlet är likvärdigt Risperdal i hur pass bra effekt det har mot psykoser.
Det uppvisar högst affinitet vid receptorn 5-HT2B.

Bakgrund, inspirerade teorier:

En tredjedel av personer med schizofreni svarar inte på antipsykotika som inte är Klozapin trots höga nivåer av dopamin D2-beläggning. De svarar inte heller på manipulationer som tappar presynaptisk dopamin heller. Implikationen är att för ett betydande antal patienter involverar den patofysiologiska grunden för deras symtom mer än dopaminerg överskott, eller kan vara relaterat till dopaminerg dysfunktion. Har visat att dopaminsyntesförmåga verkar höjdes hos individer med en behandlingsresponsiv sjukdom men inte hos behandlingsresistenta patienter. Detta är i överensstämmelse med tidigare fynd som fann att ökad synaptisk dopamin var förutsägbar för behandlingssvar. Sammantaget antyder detta att det kan finnas en “icke-dopaminerg” underart av schizofreni. Även om dopaminerg dysfunktion har kopplats till negativa och kognitiva symtom, och det finns troliga mekanismer för att förklara detta, har kausalitetsriktningen ännu inte fastställts. Dessutom ger utmaningsstudier bevis på att dopaminhöjning, om än till suprafysiologiska nivåer, minskar negativa symtom. vilket inte överensstämmer med en enkel modell av presynaptisk dopamin-dysregulering som ligger bakom negativa symtom. Detta kan redovisas av hypotesen att det finns regionala selektiva förändringar, med låg kortikala dopamin som står för negativa och kognitiva symtom. Trots detta är effekterna av dopaminantagonister och partiella agonister på kognitiva försämringar och negativa symtom i bästa fall blygsamma i klinisk praxis.

Farmakologisk verkan (detaljerad).

Att abilify inte akitverar beta-3 adrenergic receptor (β3) som Zeldox, är bidragande orsak till att fler kan bli hungriga.
Kalcium kan öka upptagningsförmågan av magnesium vilket leder till mer energi. Kan inducera viktminskning hos vissa.
Att aktivera sigma-1 receptorn kan leda till ökad energi. Antidepressiv effekt med Abilify, självklart kan vara genom aktivering på sigma-1 receptorn. Kombination med blockad av histamin H3 dessutom ger i detta fall ökad vakenhet. Aripiprazol har de mest betydelsefulla affiniteterna till dopamin D2,5-HT2B,5-HT2A och 5-HT1A. Till 5-HT2C, Alfa1A och histamin H1-receptorn finns det en medelkraftig affinitet men den är inte hög. Och Aripiprazol är serotoninåterupptagshämmare och beter sig då som vissa antidepressiva.
Hypotesen avseende verkningsmekanismen är att ”lagom” balans mellan blockering och stimulering av dopamin D2-receptorn skall leda till färre extrapyramidala bieffekter (EPS) och möjligen bättre effekt mot de så kallade negativa psykossymptomen.
Partiell agonism vid dopamin D2-receptorerna har visats normalisera dopaminerg aktivitet i områden där dopaminaktiviteten kan vara hög eller låg, som i mesolimbiska och mesokortikala områdena av den schizofrena hjärnan, respektive. Det är dock svårt att säga innan behandlingen hur användaren kommer att reagera, och hur GABA-systemet påverkas i hjärnan. Det är svårt att fastställa att agonisten går partiellt med dopamin D2-receptorn, och att GABA-systemet hämmas istället för att utjämnas. Det kan få konsekvenser som att patienten får en plötslig mani, eller för att vid lång behandling gå ned i depression på grund av obalans i GABA-systemet och obalans i dopamin nivåerna orsakad av den moderata 5-HT1A-receptorn. Användaren kan tillexempel då känna ett leende på sina läppar, utan att känna glädje- som resultat av obalans i GABA-systemet.
En av fördelarna med Aripiprazol som väger för mot annan antipsykotika är att det sker en lätt sänkning av prolaktinhalten. Det finns ingen QT-förlängning vid användning av Aripiprazol.

ÖVRIGT:

Abilify ökar nivåerna av BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) och PSD-95 (postsynaptic density protein 95) .
Abilify ökar NADPH nivåerna i PC12 cellerna genom att minska ROS generationerna. Pyruvate kinase aktivitet blev förbättrad av Abilify. Dessa observationer indikerar att Abilify eventuellt har en farmakologisk överlägsenheten gentemot Klozapin och haldol i ROS-generationen och justeringen av de glykolytiska vägarna.

Farmakologisk karta.

Affinitet:

+ låg

++ måttlig/medel

++++ hög

+++++ Väldigt hög

__________________
+++++ 5-HT1A (stark partiell agonist, Pki 8.87)
++ 5-HT1B (antagonist, Pki 6.27)
++ 5-HT1D (antagonist, Pki 6.52)
++++ 5-HT2A (antagonist, Pki 8.77)
+++++ 5-HT2B (stark antagonist, Pki 9.97)
++ 5-HT2C (partiell agonist, Pki 6.90)
+ 5-HT3 (antagonist, Pki 5.67)
++ 5-HT6 (antagonist, Pki 6.87)
++ 5-HT7 (partiell agonist, Pki 7.80)
+ dopamin D1 (antagonist, Pki 5)
Presynaptiska dopamin D2 (Delvis aktiverar)
Postsynaptiska dopamin D2 (Blockerar)
++ dopamin D3 (partiell agonist, Pki 6.51)
++ dopamin D4 (partiell agonist, Pki 6.78)
+ dopamin D5 (partiell agonist, Pki 5)
++ alpha1A (antagonist, Pki 6.76)
++ alpha1B (antagonist, Pki 6.31)
++ alpha2A (antagonist, Pki 6.70)
++ alpha2B (antagonist, Pki 6.57)
++ alpha2C (antagonist, Pki 7.05)
++ histamin H1 (antagonist, Pki 7.60)
++++ histamin H3 (antagonist, Pki 8.64)
+ muskarin M1 (antagonist, Pki 5.60)
+ muskarin M2 (antagonist, Pki 5.70)
++ muskarin M3 (antagonist, Pki 7.05)
++ muskarin M4 (antagonist, Pki 7.05)
+ muskarin M5 (antagonist, Pki 5.67)
++ beta-1 adrenergic receptor (β1) (aktiverar, Pki 6.57)
++ beta-2 adrenergic receptor (β2) (aktiverar, Pki 6.57)
+ beta-3 adrenergic receptor (β3) (aktiverar, Pki 5.67)
++ sigma-1 receptorn (σ1) (full agonist, Pki 7.85)
kalciumkanaler Ca2+ (full agonist)
+ Serotonintransportör (återupptagshämmande (ökar), Pki 5)
+ Noradrenalin (hämmar, Pki 5.76)
+ Dopamintransportör (inaktiv)
Senast ändrad: 03 nov 2019 12:19 av Okinon.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Likartade ämnen

Trådens ämneRelevansDatum för senaste postning
Abilify1tisdag, 22 juni 2004
Abilify, erfarenheter?1onsdag, 18 mars 2020
Abilify1måndag, 29 Maj 2006
Utsättningssymptom på Abilify?1söndag, 22 juli 2012
Risperdal och Abilify1tisdag, 09 oktober 2018
Sidan laddades på: 0.202 sekunder