Föreläsning om Ziprasidon.

  • Okinon
  • Okinon Profilbild Författare till inlägg
  • Offline
  • Platinamedlem
  • Platinamedlem
Mer
03 nov 2019 10:06 - 03 nov 2019 10:55 #1199570 av Okinon
Föreläsning om Ziprasidon. skapades av Okinon
Ziprasidon (zeldox). Har liknande kemi som Risperdal.
Det är mot psykoser.
Inom vården sedan 2000 först i Sverige, sedan 2001 började den komma ordentligt till USA.
Zeldox måste tas ihop med föda (500 kalorier).
(!)Cirka 60 milligram dosen behandlar bipolär depression.
Dosen 60 milligram kapsel morgon och kväll ihop med föda brukar fungera bra vid behandling av psykoser som ett exempel. Det vill säga 60 milligram 2 gånger dagligen morgon och kväll ihop med föda, total dagsdos dvs 120 mg. Om man tar låg dos Ziprasidon såsom 20 mg kapsel är det väldigt viktigt att äta i samband med intaget så allt det som finns kommer tas upp(!)

Historia.

Hur Zeldox blev till är lite speciell historia. En kemist hos Pfizer hade skapat ett läkemedel mot schizofreni. Men efter labb-tester befarades den kunna vara cancerframkallande. Efter mixtrande några veckor fattade Harry Howard till slut hur han kunde stabilisera denna molekyl och på så sätt åtgärda problemet. Han tillsatte en enskild kloratom och Zeldox var nu första gången skapat (1987). När Harry Howard först hade substansen som var Zeldox kastade han bort denna i soporna eftersom det såg ut för honom som meningslöst grått slam. Dagen efter så ångrade sig Harry Howard och lyckades gräva upp den från soporna.

Beskrivning.
Farmakologisk verkan.


Lägre viktuppgångar pga bl.a ökning av dopaminhalter, hos en del samt aktivering av beta-3 adrenergic receptor (β3), antifetma och antidiabetes med β3. Den 5-HT2C-receptorn blockeras kraftigt. Aktivering av dopamin D3-receptorn och i kombination om övrig farmakologisk profil underlättar kan ge ökad sömnighet på dagen eller liknande “sömnattacker”. Antipsykotisk effekt kan levereras genom blockad av dopamin D2.
Zeldox blockerar Potassium channel hERG i medelfrekvens. Zeldox blockerar även Potassium channel Rectifier. Och det är förklaringen till att förlängt QT-intervall kan uppstå.
Zeldox blockerar kalciumkanaler (Ca2+). Zeldox blockerar sigma-1 receptorn (σ1).
Zeldox minskar kortisol nivåerna.
Polymorfism mellan alpha2A (adra2a) och MTHFR generna orsakar signifikant reducering av kroppsvikt bland användare och detta händer med Zeldox.
Zeldox är en återupptagshämmare av serotonin, dopamin och noradrenalin på ett sätt som påminner om Amitriptylin och Imipramin. Hämningen gör att signalsubstanserna finns kvar längre i synapsen och Zeldox ökar noradrenalin, serotonin och dopamin.

(Den dopamin aktiva transportören (DAT) reglerar dopaminerg överföring genom att avlägsna dopamin från det synaptiska klyftan. Det har gjorts tretton PET- eller SPECT-avbildningsstudier som har behandlat DAT-densitet vid schizofreni. Det finns en stor grad av heterogenitet mellan studierna med ett antal inkonsekventa fynd. Nya metaanalyser fann inga bevis för skillnad i striatal DAT-receptortäthet hos patienter med schizofreni, och detta fynd har replikerats i en efterföljande studie av nästan femtio antipsykotiska- naiva patienter. Detta väsentligen negativa resultat antyder att de dopaminerge avvikelser som observerats i schizofreni inte är sekundära till avvikelser i DAT, och inte heller på grund av skillnader i densiteten hos pre-synaptiska dopaminerge neuroner.)

Affiniteterna till både 5-HT1D och samtidigt alpha1-receptorerna (alpha1A och alpha1B) ger en del risk för blodtrycksfall (ortostatisk hypotoni).

Farmakologisk karta med dos 20 mg kapsel.

Affinitet:

+ låg

++ måttlig/medel

++++ hög

+++++ Väldigt hög

__________________
+ dopamin D1 (antagonist, Pki 5.68)
++++ dopamin D2 (antagonist, Pki 8.29)
++ dopamin D3 (full agonist, Pki 7.85)
++ dopamin D4 (full agonist, Pki 7.84)
++ dopamin D5 (antagonist, Pki 6.57)
+ 5-HT3 (antagonist, Pki 5.46)
+ 5-HT6 (antagonist, Pki 5.78)
+ 5-HT7 (antagonist, Pki 5.67)
++ 5-HT1A (partiell agonist, Pki 6.80)
++ 5-HT1B (partiell agonist, Pki 7.80)
++ 5-HT1D (antagonist, Pki 7.80)
++ 5-HT2A (antagonist, Pki 7.86)
++++ 5-HT2C (antagonist, Pki 8.79)
++ alpha2A (antagonist, Pki 6.70)
++ alpha2B (antagonist, Pki 6.78)
+ alpha2C (antagonist, Pki 5.67)
++ alpha1A (antagonist, Pki 7.80)
++ alpha1B (antagonist, Pki 7.80)
+ histamin H1 (antagonist, Pki 5.70)
+ histamin H2 (antagonist, Pki 5.67)
++ muskarin M1 (antagonist, Pki 6.70)
++ muskarin M2 (antagonist, Pki 6.90)
++ muskarin M3 (antagonist, Pki 6.70)
++ Beta-2 adrenergic receptor (β2) (aktiverar, Pki 6.57)
++ beta-3 adrenergic receptor (β3) (aktiverar, Pki 7.65)
++ sigma-1 receptor (σ1) (antagonist, Pki 6.70)
kalciumkanaler Ca2+ (Blockerar)
++ Noradrenalin (återupptagshämmande (ökar), Pki 7.80)
++ Serotonintransportör (återupptagshämmande (ökar), Pki 7.68)
++ Dopamintransportör (återupptagshämmande (ökar), Pki 6.60)
Senast ändrad: 03 nov 2019 10:55 av Okinon.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Likartade ämnen

Trådens ämneRelevansDatum för senaste postning
Kombinera Abilify med 60 milligram Ziprasidon.1fredag, 11 november 2016
Föreläsning av Cullberg om psykoser vid bipolär1onsdag, 20 augusti 2014
Föreläsningar1onsdag, 25 mars 2009
Föreläsningar om Bibeln och naturvetenskapen1fredag, 21 april 2017
Ett kollektivt andningshål (Föreläsning Dorotea)1måndag, 19 augusti 2019
Sidan laddades på: 0.257 sekunder