Nya läkemedel

Reagila (cariprazin) preliminärt godkänd i EU

Vraylar

I USA heter cariprazin Vraylar

Reagila finns som 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg och 6 mg hårda kapslar mot schizofreni hos vuxna.

Innehåller cariprazin, som binder sig primärt till dopamin D3- och D2-receptorer samt serotonin 5-HT1A-receptorer.

Förbättrar psykotiska symptom och vanliga biverkningar är akatisi och parkinsonism. 

Godkänd mot schizofreni i USA 2015.

Har liksom Abilify dopamineffekt 20-25 % av dopamin medan Abilify har 60 %.

Läs EU:s informationsblad.

Läs artikel om cariprazin.

0
0
0
s2smodern

Nytt läkemedel mot schizofreni får förtur i USA

Syneurex

Taiwanesiska företaget SyneuRx har fått två läkemedel mot schizofreni klassade av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, som genombrottsterapi för att få snabbare godkännande.

I år skall dessa två läkemedel genomgå sluttester.

Läkemedlen kallas SND-12 och SND-13.  SND-12 skall användas som tilläggsbehandling vid behandlingsresistens och då antipsykotika ger dålig effekt. SND-13 har inte bara effekt mot positiva symptom utan också negativa symptom och ges som tillägg till antipsykotika.

Det verkar som om både läkemedlen innehåller natrium bensoat, som är ett konserveringsmedel, som också påverkar glutamat i hjärnan. Att de har olika namn kan bero på USA:s läkemedelslagstiftning, där indikationer av icke-patenterbara läkemedel kan få "patent".

Läs mer hos Focus Taiwan

0
0
0
s2smodern

SBU: Ketamin kan hjälpa svårt deprimerade patienter

Ketalar

Ketalar sägs ge effekt efter några timmar

Narkosmedlet Ketalar (ketamin) kan vara effektivt vid behandling av depression, en användning som inte är godkänd i Sverige i dag.

Men det vetenskapliga underlaget är begränsat, menar SBU.

Ketamin kan vara effektivt som engångsinjektion vid behandling av svår och medelsvår depression.

Det kan vara av betydelse då 25 % av patienterna med svår depression inte får effekt av vanlig behandling. 

Läs mer i Läkartidningen.

0
0
0
s2smodern

Utsikter för nya läkemedel mot schizofreni

läkemedel

Ett par nya läkemedel mot schizofreni har misslyckats enligt kongressen

På en schizofrenikongress nyss ansåg chefen för NIMH Josh Green att kortsiktigt skulle dagens behandlingar användas mer effektivt och ges till fler.

Han såg inga revolutionerande läkemedel på gång.

Andra forskare ansåg att nyinsjuknade skulle få depåinjektioner, eftersom tidig behandling av schizofreni inte minskade inläggningarna.

Clozapine ansågs kunna användas tidigare och för nyinsjuknade också.

Bland nya antipsykotika under utveckling ansågs Newrons evenamid intressantast, eftersom den blockerar överaktiva natriumkanaler (ger mindre biverkningar) och minskar frisättning av glutamat.

Den skall användas som tillägg till antipsykotika för att få starkare effekt. 

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

0
0
0
s2smodern

Höga doser L-metylfolat lovande mot negativa symptom

Folsyra

Vanliga folattabletter på bara 0,4 mg per tablett

Tillägg av L-metylfolat (l-MF), som är aktiva formen av folat (ett B-vitamin), kan minska negativa symptom vid schizofreni enligt en ny studie, som dock var ganska liten med totalt 55 patienter på 2 grupper.

Dosen var 15 mg metylfolat i 12 veckor. 

Förutom minskade negativa symptom sågs också strukturella och funktionella hjärnförändringar. Forskarna är mycket positiva till lresultaten, eftersom L-metylfolat är lätt och få tag i och lätt att själv behandla.

L-metylfolat användes därför vissa kräver den formen av folat för att det skall fungera.

Behandlingen hade ingen effekt på positiva symptom eller kognitiva symptom.

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

0
0
0
s2smodern

Nya läkemedel mot schizofreni

Syneneurx

 

En väldigt bra och komplett redogörelse för 5 nya läkemedel mot schizofreni, men också om de nya depåpreparat, som befinner sig under utveckling.

Intressantast var preparatet NaBen, som innehåller konserveringsmedlet natrium bensoat.

I USA är Naben godkänd som orphan drug vid dålig effekt av Clozapine och för behandling av schizofreni hos barn.

NaBen genomgår kliniska tester på schizofreni hos vuxna.

Ett kombinationspreparat med Zyprexa och samidorfan, som ej ger viktuppgång kan finnas i USA 2019. 

Läs mer hos P&T Community.

0
0
0
s2smodern

Första läkemedlet mot tardiv dyskinesi godkänt i USA

En video om hur symptom på tardiv dyskinesi ser ut

Ingrezza nu godkänt i USA och kan finnas på vissa apotek där nästa vecka redan.  

Läs mer hos Neurocrine.

Läs mer vad FDA skriver.

Artikel i Läkemedelsvärlden.

En slutprövning av valbenazin (Ingrezza), som är en selektiv vesikulär monoamintransport 2 hämmare har visats signifikant förbättra tardiv dyskinesi vid schizofreni, schizoaffektiv eller humörstörningar.

Valbenazin gavs en gång dagligen och 85 % hade också antipsykotika samtidigt. Många hade dessutom andra mediciner också.

De mest vanliga biverkningarna var trötthet, akatisi och muntorrhet.

Symptomen på sjukdomen förvärrades inte av valbenazin.

Preparatet kan bli godkänd i USA i år för det har fått prioritet och besked kan komma nästa månad. Längre studier planeras för att se hur effekten blir på längre sikt.

Läs mer hos Helio.

Läs originalartikeln i Amer J Psych

 

0
0
0
s2smodern

Försöker förebygga schizofreni med vitamin-D

vitamin-D

Även 50 % av vuxna med schizofreni har brist på vitamin D

Med en stor studie på sambandet mellan gener, D-vitaminnivåer och schizofreni hos 80 000 nyfödda hoppas danska och australienska forskare kunna förebygga schizofreni.

En låg nivå av D-vitamin hos gravida och nyfödda kan påverka hjärnans utveckling, som kan senare öka risken att få schizofreni och kanske också andra psykiska sjukdomar.

Men forskare tror inte att alla fall med schizofreni kan förebyggas med D-vitamin. 

Läs mer hos Fagpressenytt.

0
0
0
s2smodern