Nya läkemedel

Tillägg av raloxifen till antipsykotika gav förbättring

Evista

Evista hette raloxifen, när patentet gällde

Raloxifen har östrogeneffekt i ben och hjärna, men ej i andra vävnader och ger ej bröstcancer mm

Eftersom kvinnornas östrogen anses ge mildare sjukdom, så har raloxifen givits som tillägg till antipsykotika både till män och kvinnor för att minska symptom.

En metaanalys av de studier, som gjorts på 561 patienter visade på en moderat effekt och effekt på totala symptom, positiva, negativa och allmänna symptom enligt PANSS-testet.

Inga effekter sågs på depression och kognitiva symptom.

Det som förvånade forskarna mest var den stora effekten på positiva symptom.

Läs mer hos Psych Congress.

Läs original artikeln hos npj Schizophrenia.

0
0
0
s2smodern

Nytt antipsykotika utvecklas, som minskar dopaminfrisättning

Lundbeck

Det danska läkemedelsföretaget Lundbeck har ett samarbete Vanderbilt University i USA om utveckling av ett nytt antipsykotika.

I musmodell har ett preparat, som verkar genom att hämma dopaminfrisättningen haft antipsykotisk effekt med få biverkningar.

2020 tros de kliniska testerna kunna starta.

Läs mer hos Globe Newswire.

0
0
0
s2smodern

Abilify tablett som rapporterar om du svalt den finns i USA

Till vänster om glaset är plåstret, som upptäcker om tabletten svalts

Den amerikanska myndigheten FDA har godkänt Abilify MyCite, som är en tablett som rapporterar om den blivit svald via en sensor.

Sensorn i tabletten skickar en signal till ett plåster på huden, som i sin tur skickar signalen till en app i personens smartphone och sedan till en webbportal, där anhöriga och vården kan kolla om tabletten tagits.

Tabletten saknar dock bevisad effekt på förbättring av medicinintaget.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

0
0
0
s2smodern

Cannabidiol gav effekt som tillägg till antipsykotika

Am J Psych

Cannabidiol (CBD) 1000 mg/dag gavs som tillägg till antipsykotika i en dubbelblind studie på 83 personer i 6 veckor.

Preparatet gav en måttlig minskning av psykossymptom och kunde ge effekt utöver antipsykotika.

Cannabidiol verkar inte via dopaminblockering och kan därför tänka sig ge extra effekt.

Biverkningarna var som för placebo.

Författarna anser att det är en helt ny sorts antipsykotika.

Läs mer hos Independent.

Läs Abstract hos The American Journal of Psychiatry.

0
0
0
s2smodern

Studie ger hopp om att laga nervceller vid MS med antihistamin

Tavegyl

Också vid schizofreni kan finnas fel på myelinet enligt en ny studie

Dagens behandlingar mot multipel skleros, MS, kan bromsa sjukdomsförloppet.

Men nu ser det ut som att antihistaminet Tavegyl kan hjälpa till att även reparera uppkomna skador, enligt en liten studie.

Tavegyl har i provrörsförsök stimulerat oligodendrocyter, de stödjeceller i hjärnan som bygger upp det skyddande myelinlagret runt nervcellernas långa utskott.

Läs mer i Dagens Medicin.

Också antipsykotika, som Clozapine, Zyprexa och Seroquel har också Tavegyl-lik effekt och anses nervskyddande till skillnad från gamla antipsykotika.

0
0
0
s2smodern

Information om cannabidiol som antipsykotikum

Lilian Kloft

Lilian Kloft, Maastricht University, Department of Neuropsychology and Psychopharmacology

Cannabidiol testas mot schizofreni, som antipsykotikum.

En översiktsartikel av Lilian Kloft på 10 sidor finns att läsa gratis, som pdf-fil.

Hon skriver: "Preliminary evidence points to high tolerability, superior cost-effectiveness and a promising side effect profile, suggesting an attractive alternative to current antipsychotic treatment."

Läs mer här.

0
0
0
s2smodern

Blodtrycksmedicinen telmisartan minskade schizofrenisymptom

Telmisartan

Tillägg av blodtrycksmedicinen telmisartan till Clozapine eller Zyprexa/Olanzapin minskade totala schizofrenisymptom enligt PANSS  i en mindre studie.

Ingen skillnad sågs i psykossymptom, negativa symptom eller kognition.

Det är en angiotensin II-blockerare, som både kan öka och minska inflammation.

Det var den antiinflammatoriska effekten, som gjorde att man testade den i 12 veckor.

Studier på fler patienter och längre tid krävs dock.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Läs Abstract i Acta Psychiatrica Scandinavia.

0
0
0
s2smodern

Utbildning om alternativ till ECT

rTMS

rTMS där apparaten är utanpå huvudet

Svenska Psykiatriska Föreningen anordnar en intressant utbildning för psykiatrer bl.a om:

  • Ketaminbehandling mot svåra depressioner och ett alternativ till ECT pga snabb effekt.
  • Repetetiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) n magnetsfältsbehandling. som används mot ångest, depression, men också schizofreni, som röster och anhedoni.
  • Ny forskning om antidepressivas effektivitet

Läs mer hos SPF.

0
0
0
s2smodern

Brist på Omega 3 under graviditeten hos möss gav schizofreni-lika symptom hos avkomman

Omega-3

Japanska forskare har visat att om möss inte får omega-3 fettsyror (DHA och Omega-6 AA) under graviditeten, så får avkomman schizofreni-lika symptom i vuxen ålder.

Effekten är långvarig och beror på specifika epigenetiska förändringar som påverkar syntesen av proteiner.

Efter hungersnöd brukar schizofrenin fördubblas hos de som föds då.

Forskarna fann att nukleära receptorer påverkades och ett läkemedel kunde ges mot receptorerna och lindra vissa motoriska symptom.

Forskarna planerar att testa liknande läkemedel mot schizofreni hos människa.

Läs mer i MedicalXpress.

Läs hela artikeln i Translational Psychiatry.

0
0
0
s2smodern