Du löper större risk att dö utan antipsykotika

Jari Tiihonen

Professor Jari Tiihonen, Karolinska Institutet har gjort studien. Foto: Marjaana Kytö, Sveriges Radio Sisuradio.

En finsk studie över 20 år på schizofreni tyder på att ständig antipsykotikabehandling upp till 16,4 år minskar dödligheten betydligt jämfört med de som avbröt behandlingen eller aldrig startade den.

Behandlingsresistens uppträdde hos 34 % och hos 57 %, som inte använde antipsykotika alls. Mediantiden innan antipsykotikan avbröts var 8 år.

De som inte använde antipsykotika eller avbröt medicineringen tidigt hade 174 -214 % högre risk att dö än de som använde antipsykotika upp till 16.4 år.

Risken att dö ökar ju senare man avbryter medicineringen och efter 5 år var den högst.

Slutsatsen är att dödligheten ökar om medicineringen avbryts och det är bäst att fortsätta medicinera.

Läs mer hos Healio.

0
0
0
s2smodern

90 läkemedel att undvika enligt läkemedelstidningen Prescrire

Prescrire

Inga antipsykotika fanns på listan, men väl antidepressiva:

Valdoxan saknar effekt. men har biverkningar.

Cymbalta (duloxetin) och Venlafaxin, där noradrenalineffekten kan ge hjärtbiverkningar.

Citalopram och Cipralex (escitalopram) förlänger QTc-tiden och har risk för hjärtstopp, vilket andra antidepressiva inte har.

För rökavvänjning är nikotinläkemedel bäst och har minst biverkningar, men Zyban (bupropion) bör undvikas pga biverkningar.

Läs hela listan, som pdf här.

0
0
0
s2smodern

Depåinjektionen Xeplion godkänd i USA för att minska fängelsestraff

Tanara fick Xeplion efter slagsmål med en kvinna

I USA heter Xeplion Invega Sustenna.

Där är det 3 gånger vanligare att hamna i fängelse än få tvångsvård, så att kunna minska på arresteringar och fängelsestraff är viktigt.

I USA är det kriminalvården, som ger den mesta psykvården i landet.

En studie på 444 personer med schizofreni, som tidigare suttit i fängelse visade att Xeplion gav återfall efter 416 dagar, medan annan behandling gav återfall efter 226 dagar och tiden för arrestering var signifikant längre.

Läs mer hos Fierce Pharma.

0
0
0
s2smodern

Behandlingsresistens - 44 % kan vara otillräcklig dosering

omslag

En tredjedel vid schizofreni bedöms vara behandlingsresistenta och behöva Clozapine/Leponex.

Men det som verkar vara behandlingsresistens kan bero på att antipsykotikan inte tas eller dosen är för låg eller personen bryter ner antipsykotika snabbare än normalt.

Av de som ansetts behandlingsresistenta kan 19 % vara omedicinerade och 25 % ha för låga doser, när antipsykotikan mäts i blodet, vilket kan förklara dålig effekt.

Innan Clozapine/Leponex ges bör man mäta koncentrationen av antipsykotika i blodet för att säkerställa att medicinen tagits.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Läs en artikel i Acta Psychiatrica Scandinavica.

0
0
0
s2smodern

Bara Solian har effekt mot negativa symptom

Solian

Solian är ett licenspreparat, som 30 personer får i Sverige

Bara Solian (amisulprid) hade bättre effekt än placebo mot negativa symptom vid schizofreni enligt en metaanalys av de kliniska studier som finns.

Ett problem med negativa symptom är effekten kan bestå av effekt mot depression, som liknar negativa symptom, men som inte är det.

I denna studie försökte man mäta effekten på äkta negativa symptom och ej depression eller andra symptom.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Läs mer i Abstract.

0
0
0
s2smodern

Tidigt utan antipsykotika blir dubbelt fler sjukare senare

Lancet Psychiatry

De som efter första psykosen fortsatte med antipsykotikan i minst 3 år hade mindre risk för psykos och att få sämre hälsa 10 år senare.

Gruppen som avbröt medicineringen under ett år hade 39 % kvarstående psykotiska symptom, krävde Clozapine eller begått självmord.  4 % begick självmord.

För de som medicinerat hela tiden var siffran 21 %. 2 % begick självmord.

De som var sjukare hade mer allmänna symptom, fler månader med psykos, mindre eget boende och sämre livskvalité.

Läs mer hos Healio.

0
0
0
s2smodern

Psykotiska människor klarar sig inte utan mediciner

Eva Britt Dahlström

Eva-Britt Dahlström, fd handledare och kommunpolitiker, Karlskrona

De som lider av psykoser, schizofreni och andra vanföreställningar klarar sig inte utan psykosmediciner många dagar.

Jag arbetade själv under cirka 15 år på 70-och 80-talet med att vårda personer som led av schizofreni och hade både syn och hörselhallucinationer.

Läs insändaren i SYDÖSTRAN.

0
0
0
s2smodern

Intensiv motion före Zyprexadosen minskar viktuppgång?

Olanzapin

Zyprexa innehåller olanzapin, som de flesta får idag. När patentet gällde var Zyprexa ett av världens mest sålda läkemedel

Efter en Zyprexados så stiger blodsockret.

Det förhöjda blodsockret kan ha negativa effekter, som ge ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Studier på möss visade att om mössen fick springa till utmattning, så gav Zyprexa ingen höjning av blodglykos.

Moderat motion (snabb joggning) gav ingen blodsockersänkning på mössen.

Forskarna skall nu studera effekterna som motion ger för att kunna ta fram en medicin med samma effekt.

Läs mer i Science Daily.

Läs originalartikeln i Scientific Reports.

0
0
0
s2smodern

Clozapin och depåinjektioner bäst på att förhindra återfall

Zypadhera

Zypadhera kitet

En finsk registerstudie har undersökt återfallsrisken vid schizofreni för olika antipsykotika under en 20 års period.

Uppdelning skedde i 2 grupper: långvarigt sjuka och nyinsjuknade.

59 % av de långvarigt sjuka och 58 % av de nyinsjuknade var inlagda inom psykiatrin under undersökningsperioden.

För långvarigt sjuka gav Zypadhera depåinjektion, Clozapin tabletter och Xeplion depåinjektion minst risk för inläggning.

För nyinsjuknade Fluanxol depåinjektion, Trilafon depåinjektion och Zypadhera depåinjektion minst inläggningar.

Sammanfattningsvis Clozapin tabletter och depåinjektioner var effektivare än andra antipsykotika för att förhindra återfall i psykos både hos nyinsjuknade och andra.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Läs artikeln i Schizophrenia Bullentin.

0
0
0
s2smodern

Antidepressiva effektiva — trots allt

Cipralex

De mest effektiva var: agomelatin, amitriptylin, escitalopram, mirtazapin, paroxetin, venlafaxin och vortioxetin.

Nästan alla antidepressiva läkemedel är bättre än placebo på att behandla akuta depressioner hos vuxna.

Vissa antidepressiva är dock bättre än andra.

Läs mer hos Dagens Medicin.

0
0
0
s2smodern

Bensodiazepiner saknade effekt mot agitation vid psykos

Stesolid

Cochrane har gjort en metaanalys av kontrollerade studier av bensodiazepin ensamt eller i kombination med antipsykotika eller antihistamin vid akut psykos med agitation eller våld fann inga bevis att bensodiazepin hade sederande effekt.

20 studier på 695 personer ingick i studierna, som höll låg eller mycket låg kvalité.

När antipsykotika i kombination med antihistamin jämfördes med bensodiazepiner, som hade de sämre effekt.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Läs mer om Agitation (upphetsning).

0
0
0
s2smodern

Underkategorier