Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

idefix Profilbild idefix - 4 timmar sedan

GN z!

zoegas Profilbild zoegas - 4 timmar sedan

:natti

idefix Profilbild idefix - 5 timmar sedan

GN Johannes!

Geta Profilbild Geta - 5 timmar sedan

Den blir nog bättre kall?

zoegas Profilbild zoegas - 5 timmar sedan

Lite för mkt socker i

Johannes Profilbild Johannes - 5 timmar sedan

:natti

idefix Profilbild idefix - 5 timmar sedan

z: Ät inte hela på en gång nu! :D

zoegas Profilbild zoegas - 5 timmar sedan

Det doftar smaskigt i hela lägenheten Snart färdig

Geta Profilbild Geta - 5 timmar sedan

Passar lika bra kall till frukost står det.

zoegas Profilbild zoegas - 5 timmar sedan

Bittes äppelpaj!

Skriklådan är bara för medlemmar

Slumpvald nyhet

Ny kunskap om nytt svenskt-danskt antipsykotikum
06.04.2016

Gabather

Inte ännu provats på människa och 95 % av sådana preparat brukar misslyckas

Gabather har i ett flertal forskningsstudier undersökt verkningsmekanismen hos GT-002.

Resultaten tyder på att Gabather har en möjlighet att utveckla ett helt nytt läkemedel för behandling av psykos med avsaknad av allvarliga biverkningar.

Studier har visat att GT-002 är lika aktivt, som diazepam, men verkar på ett annat sätt på GABA-receptorn, vilket gör att om det används mot psykos, så slipper man biverkningar, som kramper och epileptiska anfall, som neuroleptika ibland kan ge.

En annan studie visar att GT-002 verkar på en undergrupp av GABA-A-receptorerna och är skild från diazepam i effekt. GT-002 verkar inte på samma sätt, som zolpidem och kan därför troligen inte ge trötthet.

Läs mer hos Gabather.

Läs tidigare info om att medlet hade antipsykotisk effekt hos försöksdjur.

En genetisk studie på nyinsjuknade i schizofreni använde sig av polygenic risk score, som ger besked om de kombinerade effekten av tusentals genetiska förändringar för att schizofreni består av komplexa genetiska förändringar.

Ju högre polygenic risk score dvs ju fler genetiska sjukdomsförändringar desto sämre effekt gav antipsykotika.

Att mäta polygenic risk score kan bli ett sätt att förutse effekten av antipsykotika.

Läs mer i MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-11-08 13:25
Kroniskt dålig sömn trots antipsykotika kan också vara ett tecken på avsaknad av effekt.
Citera
Lägg till kommentar