Ny behandling

Tvångsåtgärderna måste bort

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén, legitimerad psykolog och anlitad som föreläsare världen över, har utvecklat ett arbetssätt för hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

Under den pågående psykiatriveckan gav han verktyg för hur man tillämpar arbetssättet i psykiatrin, men även i vardagliga situationer såsom i föräldraskapet.

Läs mer i Smålands Dagblad.

0
0
0
s2sdefault

Psykossjukdomar: Projekt för bättre stöd till drabbade och anhöriga

Eila Ulf

Eila Ulf, vice ordförande i Schizofreniförbundet och schizofreniforskaren Åsa Konradsson-Geuken. Foto: Magnus Grimstedt

Att drabbas av en psykossjukdom är svårt för både drabbade och anhöriga.

Sörmland är pilotlän i ett stort projekt där barnen är i fokus.

Genom ökad kunskap och stärkt nätverk, ska stödet bli bättre.

Läs mer i sn.se.

0
0
0
s2sdefault

I Norge har patienten rätt till psykiatrisk vård utan medicin

Norge

Norge har en socialpolitik som i stora delar är mer progressiv, experimenterande och patienttillvänd än den svenska.

I Norge skall t.ex. vårdgivarna sedan den första juni 2016 kunna erbjuda psykiatrisk vård utan medicin om patienten så önskar.

Läs mer hos Equal. Tack Carmen El Kebab för tipset!

0
0
0
s2sdefault

Ett samtal om dagen ökar patientens inflytande

samtal

Ett samtal om dagen innebär att heldygnsvårdspatienter varje dag erbjuds ett 30-minuters samtal med en vårdpersonal.

Syftet är att öka patienters delaktighet och ge en bättre struktur åt vården.

Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, och Anna Carlsson, enhetschef på avdelning 25 på Norra Stockholms psykiatri, ledde projektet ”Ett samtal om dagen” som nu har införts på flera avdelningar.

Läs mer hos Norra Stockholms Psykiatri.

0
0
0
s2sdefault

Psykiatri- och beroendevården i samarbete – med fokus på ickemedicinska insatser

Norrtälje

Ett samarbete mellan vuxenpsykiatrin, socialpsykologin och beroendevården i Norrtälje kommun, med fokus på ickemedicinskt stöd, har satt igång.

– Samarbetet trampar upp nya stigar för patienten med fokus på stärkande individ- och gruppinsatser, säger Fokushusets enhetschef Isabel Andersson.

– De senaste årens forskning visar att hälsosamma beteenden, så som motion, sömn, tekniker som mindfulness och andra ickemedicinska insatser påverkar och förbättrar livskvalitet och hälsa.

Det känns roligt att vi nu kan utveckla och erbjuda sådana insatser för patienter inom psykiatri och beroende i Norrtälje.

Läs mer i Norrtelje Tidning.

0
0
0
s2sdefault

Kuratorer ska stötta föräldrar att prata med barnen om sin sjukdom

föräldrar

Att ha en förälder med allvarlig fysisk sjukdom påverkar ett barns livssituation på många sätt.

Nu ska kuratorer på Akademiska sjukhuset utbildas i en strukturerad metod om hur man pratar med barnen som ett led i behandlingsprocessen och stöttar patienterna i föräldraskapet för att förebygga problem.

Läs mer hos myNEWSdesk.

0
0
0
s2sdefault

Den finska Open Dialogue behandlingen används på Irland

Öppen Dialog

Den finska Open Dialogue behandlingen för nyinsjuknade är utarbetad av en finsk psykolog Jaakko Seikkula, som fick stor uppmärksamhet för 20 år sedan.

Enligt psykologen var resultaten väldigt goda, medan professorer i psykiatri var tveksamma.

Behandlingen handlar om samtal tillsammans med familjen, ökad delaktighet i behandlingen och hallucinationer diskuteras också.

Nu på Irland har sedan 2012 denna behandling använts på 134 persone och erfarenheterna är goda.

En dokumentär har gjorts om behandlingen.

Läs mer hos Irish Examiner.

0
0
0
s2sdefault