Ulrika Westerberg

Efter flera sexuella övergrepp och ett flertal olyckor med fysiska besvär som följd har jag inte behandlats med rätt insatser.

Jag är terapiresistent och har prövat allt från biverkningsstinn medicinering med antidepressiva till neuroleptikapreparat.

Min kropp reagerar ständigt på möjliga hot 24-7, och mitt vardagliga liv har krympt.

Jag undviker grupper av främlingar, miljöer med flera ljudkällor och andra stressande faktorer, såsom människor som inte har förståelse för mina begränsningar, våld på film eller nyheter.

Läs mer i RSMHBloggen.

Open Dialogue behandlingen startade i Finland på 80-talet och är en återhämtningsinriktad samtalsbehandling vid psykos, där också familjen deltar.

Behandlingen sas vara extremt effektiv, men effekten har ifrågasatts.

23 studier har gjorts på Open Dialogue behandlingen, men utvärderingen av dessa visade att högkvalitativa studier och utvärderingar saknas.

De flesta studier hade metodfel (bias) och höll låg kvalité. Få studier mätte också om deltagarna fullgjorde hela behandlingen.

Behandlingen har fortfarande obevisad effekt.

Läs mer hos The Mental Elf.

För bäst och effektivast behandling av psykisk ohälsa ska patienter behandlas av personal med bäst kompetens i sammanhanget.

Många gånger är det psykoterapeuter som är bäst lämpade, men vårdcentralerna i VG region har bara krav på att tillhandahålla psykologer.

Gör om riktlinjerna, skriver en lång rad psykoterapeuter.

Läs mer i GP.

Snart kan personer med dysmorfofobi (inbillad fulhet) och tvångssyndrom (OCD) få hjälp över internet.

Behandlingen kommer att vara tillgänglig för patienter i hela landet, men det första bedömningssamtalet sker på plats på mottagningen i Stockholm.

Preliminär start för de nya internetbehandlingarna är den 17 september.

Läs mer i Dagens Medicin.

Psykiatri Nordväst i Stockholm inför en fyra dagars-terapi för patienter med tvångssyndrom med start denna månad.

Metoden är utvecklad av två norska psykologer.

Läs mer i Dagens Medicin.

Carina Håkansson

Carina Håkansson, Fil.Dr, psykoterapeut

Första arbetsdagen efter semestern och redan tre telefonsamtal från förtvivlade föräldrar.

”Varför finns ingen annan hjälp för min son än medicinering”, undrar en pappa.

Läs mer hos ETC.