Det finns en överhängande risk för en våg av ökande psykisk ohälsa i spåren av pandemin, skriver Heike Erkers och Anders Klingström.

Läs mer i Dagens Medicin.

Meditation och mindfulness kan leda till ångest och depression – och i värsta fall självmordstankar hos 8 %..

Det visar en ny studie.

– Det är som ett läkemedel. Det är bra för de flesta men det finns också vissa biverkningar, säger psykologen och forskaren Alexander Rozental.

De vanligaste biverkningarna var ångest och depression, men det fanns också fall där personer fått psykoser, panikattacker och självmordstankar efter att de mediterat.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

Insomni karaktäriseras av upplevelsen av att varken sova tillräckligt bra eller länge för att känna sig utsövd och fungera väl under dagen.

Sömnstörningen behandlas främst med kognitiv beteendeterapi där basen utgörs av psykoedukation, sömnrestriktion och stimuluskontroll.

Läs mer hos Janusinfo.

Ulrika Westerberg

Efter flera sexuella övergrepp och ett flertal olyckor med fysiska besvär som följd har jag inte behandlats med rätt insatser.

Jag är terapiresistent och har prövat allt från biverkningsstinn medicinering med antidepressiva till neuroleptikapreparat.

Min kropp reagerar ständigt på möjliga hot 24-7, och mitt vardagliga liv har krympt.

Jag undviker grupper av främlingar, miljöer med flera ljudkällor och andra stressande faktorer, såsom människor som inte har förståelse för mina begränsningar, våld på film eller nyheter.

Läs mer i RSMHBloggen.

Boken Psykoser är Johan Cullbergs mest kända

Ett halvt sekel i psykiatrin som professor, psykiater och anhörig.

På 70-talet förändrade Johan Cullberg psykvården från tunga mediciner till psykoterapi.

Självkännedom är viktigt, tycker han, så hur är det med hans egen?

Läs mer om radioprogrammet hos Sveriges Radio. Tack vnv för tipset!

Open Dialogue behandlingen startade i Finland på 80-talet och är en återhämtningsinriktad samtalsbehandling vid psykos, där också familjen deltar.

Behandlingen sas vara extremt effektiv, men effekten har ifrågasatts.

23 studier har gjorts på Open Dialogue behandlingen, men utvärderingen av dessa visade att högkvalitativa studier och utvärderingar saknas.

De flesta studier hade metodfel (bias) och höll låg kvalité. Få studier mätte också om deltagarna fullgjorde hela behandlingen.

Behandlingen har fortfarande obevisad effekt.

Läs mer hos The Mental Elf.