Psykiatri Nordväst i Stockholm inför en fyra dagars-terapi för patienter med tvångssyndrom med start denna månad.

Metoden är utvecklad av två norska psykologer.

Läs mer i Dagens Medicin.

Snart kan personer med dysmorfofobi (inbillad fulhet) och tvångssyndrom (OCD) få hjälp över internet.

Behandlingen kommer att vara tillgänglig för patienter i hela landet, men det första bedömningssamtalet sker på plats på mottagningen i Stockholm.

Preliminär start för de nya internetbehandlingarna är den 17 september.

Läs mer i Dagens Medicin.

Carina Håkansson

Carina Håkansson, Fil.Dr, psykoterapeut

Första arbetsdagen efter semestern och redan tre telefonsamtal från förtvivlade föräldrar.

”Varför finns ingen annan hjälp för min son än medicinering”, undrar en pappa.

Läs mer hos ETC.

Peter Ankarberg

Peter Ankar­berg, psykolog och psyko­terapeut

Effekten varierar mellan terapeuter och på vilken mottagning behandlingen sker, inte vilken terapi som används, skriver Peter Ankarberg.

Läs mer i Dagens Medicin.

KBT

Den första metaanalysen av de studier på KBT-p (KBT mot psykos), som gjorts fann att livskvalitén förbättrades inte, inte heller minskade påfrestningar och bara en liten tillfällig förbättring i funktionsförmåga sågs för individer med schizofreni.

Läs mer hos MedicalXpress.

Tidigare har en annan utvärdering av KBT-p kommit fram till liknande negativa resultat.

Läs hela artikeln hos BMC Psychology.

KBT mot psykos bör ej användas skriver The Conversation.

Beror nog på vilken typ av terapi de ger. Alla har inte bevisad effekt.

Ännu inte legitimerade psykologer anställs på ordinarie tjänster.

Något som kan riskera patienternas säkerhet, enligt Ulrika Sharifi, psykolog inom barnmedicin.

Läs mer i Dagens Medicin.