Inför rikssjukvård inom psykiatrin. Det föreslår psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren och sätter press på regeringen för mer pengar till att bekämpa psykisk ohälsa. 

– Det behövs fler vårdplatser inom slutenvården och det behöver skapas mellanting mellan primärvården och psykiatrin, säger Hanna Spangenberg i Svenska psykiatriska föreningen.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#10 Admin1 2015-06-30 17:29
Kanske depåinjektionerna borde vara kostnadsfria och gratis. Idag är de dyrare än tabletter om de var gratis skulle fler vilja ha dem och det skulle alla tjäna på.
Citera
Geta
#9 Geta 2015-06-30 15:15
Ready, när du blir ålderspensionär kan du vara ledig med gott samvete.
Citera
Admin1
#8 Admin1 2015-06-30 14:15
Å andra sidan har man få kontakter med andra, så kvittar statusen egentligen för man har ingen större nytta av den. Vanliga ålderspensionärer förlorar sin status också vid pensioneringen.

Fast Ready du kan se fram emot när du fyller 65 år för då blir du ålderspensionär. Lite högre status då.
Citera
Geta
#7 Geta 2015-06-30 11:29
Diakoner ska ägna sig åt de minsta och lägsta i samhället. När till och med dom diskriminerar oss då är det något fel.
Citera
Ready
#6 Ready 2015-06-29 23:08
Undrar om psykiskt sjuka har lägst status i samhället? Tror inte att det kommer att bli någon ändring på det när så många sjuka inte utgör några positiva föredömen.
Citera
Geta
#5 Geta 2015-06-29 17:35
Det har varit hopplöst att rekrytera psykiatriker till psykiatrimottagningarna i de mindre städerna. Det är inte realistiskt att gå tillbaka till små mottagningar.
Citera
Geta
#4 Geta 2015-06-29 17:22
Här har psykiatrimottagningarna i de mindre städerna lagts ner. Alla ska åka till psykiatrimottagningen på storsjukhuset i den större staden. Man hoppas på att locka läkare och sjuksköterskor till sig på det sättet.
Citera
Admin1
#3 Admin1 2015-06-29 17:15
Färre psykoser, färre inläggningar och mindre handikapp och vårdbehov. Det skall vara målet.
Citera
Admin1
#2 Admin1 2015-06-29 17:14
En annan sak Staten kan satsa på är att ge depåinjektion Abilify Maintena direkt vid inläggning (godkänt i USA). Patienten är då medicinerad en månad och kan troligen skrivas ut snabbare eftersom läkemedelsförsörjningen är tryggad i en månad. Om man ständigt avbryter medicineringen kan man få 6 psykoser per år och var 6:e psykos ger förlorad effekt av antipsykotikan.

Sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention är viktiga att ge eftersom de halverar psykoser minst och minskar symptom.Det tycker jag Staten skall försöka stimulera mer. Metakognitiv träning bör ges pengar till, eftersom effekten mot vanföreställningar är bättre än antipsykotika.

Psykiatrimottagningarna bör flytta ut från sjukhusen i stora städer för att bli ett mellanting mellan primärvård och slutenvård. I mindre städer fungerar det nog bra som nu.

Positiv till Rikssjuksvård, men också för antipsykotikaresistent schizofreni.
Citera
Admin1
#1 Admin1 2015-06-29 17:13
Fler vårdplatser behövs ej däremot färre psykoser. 75 % av inläggningarna är tvångsvård och rättspsyk. I säkert hälften av sängarna ligger man där på grund av avbruten medicinering. Om Staten skall satsa på något är det depåinjektioner till nyinsjuknade en färsk studie på Risperdal depåinjektion i ett år visar en minskning i psykoser på 85 % och inläggningar med 74 % jämfört med Risperdal tabletter. En intressant sak var att bara 40 % av psykoserna gav inläggning, så 60 % av psykoserna vårdas i hemmet redan. Det som oftare än psykos (vid schizofreni) ger inläggning är självmordsbenägenhet, aggressivitet och agitation. De som är agiterade eller aggressiva kanske borde få en prövotid i 4-5 dagar innan tvångsvård beslutas för det tar 4-5 dagar innan antipsykotika ger full effekt på aggressivitet. Onödigt att få tvångsvård om man är from som ett lamm efter 5 dagar.
Citera
Lägg till kommentar