Att prata om stress, depressioner och psykisk ohälsa i allmänhet kan minska stigmat och få fler att söka hjälp tidigare hoppas sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Han anser också att staten kan göra mycket för att minska stressen i samhället, särskilt hos personer som arbetar inom välfärden.

Psykiatrin kan inte göra sitt jobb fullt ut eftersom det är så stark tryck från patienter som borde ha fått hjälp i primärvården eller som aldrig ens borde ha blivit patienter om det förebyggande arbetet varit bättre.

Läs mer i Dagens Nyheter.