22 rekommendationer och 75 fromma förhoppningar

Lennart Lundin

Lennart Lundin, förste vice ordförande Schizofreniförbundet

Avveckla samverkansspåret och inrätta istället superenheter med bred kompetens och bemanning från sjukvården, skriver Schizofreniförbundet med anledning av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni.

Läs mer i Dagens Samhälle.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment