Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Primärvården är i stort behov av reformering.

Utredningen God och Nära vård har kommit med en mängd förbättringsförslag, men det behövs mer, skriver företrädare för Funktionsrätt Sverige, Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Neuro.

Läs mer i Dagens Samhälle.