Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Styrutredningen för funktionshinderspolitikens förslag innebär tyvärr en upprepning av gamla och uttjänta arbetssätt.

Betänkandet saknar dessutom den skärpning av den politiska styrningen som behövs för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras, skriver ordförandena för Funktionsrätt Sverige och Lika Unika.

Läs mer hos Dagens Samhälle.