Varje år dör över 900 personer av överdoser från läkemedel eller narkotika.

Många av dessa hade även samtidigt psykisk ohälsa.

Det är tre gånger fler personer än vad som dör i trafiken.

Samhället måste se till att ge bra vård och omsorg till dessa extremt utsatta människor.

Läs mer hos RSMH.