Hannes Qvarfordt

Sedan många år har både psykiatrin och brukarrörelsen glidit mot ett alltmer biologiskt synsätt på psykisk ohälsa, och idag dominerar helt medicinsk behandling och begrepp som ”sjukdom” och ”funktionsnedsättning” (eller ”funktionsvariation”).

De allra senaste åren har emellertid en ny opposition* väckts mot dessa perspektiv av flera skäl.

Dels kommer det alltfler rapporter om allvarliga biverkningar, för att inte säga direkta skadeverkningar, med de kroppsinriktade behandlingarna psykofarmaka och ECT.

Dels visar alltfler studier, att dessa behandlingar i varje fall långsiktigt har mycket dålig effekt.

Läs mer i RSMHBloggen.