Omsorgen om dem med mest uttalade svårigheter, störst lidande och svagast röster, sköts av personal med knapphändig eller ingen utbildning, skriver två debattörer.

Kritik mot kommunernas boendestödjare och gruppboenden.

Läs mer i Dagens Medicin.