Redan före coronapandemin saknades fokus på unga med allvarlig psykossjukdom, skriver debattörer från bland annat Nationellt nätverk för nydebuterad psykos.

Läs mer hos Dagens Medicin.