Med psykiatrireformen, som kom för 25 år sedan, skulle gruppen människor med svårast psykisk ohälsa få det bättre.

RSMH:s medlemmar kan vittna om att många problem kvarstår.

Ett av de största problemen är att människor bollas mellan olika myndigheter utan att få rätt hjälp någonstans.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa anser att det behövs en ny reform för psykisk och social hälsa.

Ingen människa ska falla mellan stolarna. Därför presenterar vi nu följande fyra reformkrav för en sammanhållen psykiatri och omsorg:

Läs mer hos RSMH.

Du kan se videos från seminariet på webben.