Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande RSMH

Under 2020 tog också arbetet med RSMH:s reformprogram fart på riktigt. Idag har vi ett helt program som kan sammanfattas i fyra punkter för en ny samhällsreform:

1. Brukarmakt på riktigt – gör om Socialtjänstlagen till en rättighetslag och skriv in i Förvaltningslagen en skyldighet att hjälpa personer till den hjälp de önskar få.

2. Under samma tak – det ska finnas platser där olika kompetenser finns samlade och där vård och omsorg är tillgängligt.

3. SIP med budget och vite – ge ekonomiska muskler till de samordnade individuella planerna och inför vite när de inte följs.

4. Rätt till basinkomst och meningsfull sysselsättning eller arbete oavsett psykisk och social hälsa.

Läs mer hos RSMH.