Patienter som tvingas sova i allmänna utrymmen.

Och personal som ständigt stressar.

Elin från Helsingborg är kritisk till psykvården efter sin vistelse på avdelning 55.

Läs mer hos HD.se

Skellefteå

Hände på Skellefteå Sjukhus

Stöd från en narkosläkare är inte tillräckligt för att ännu inte legitimerade läkare ska få tjänstgöra självständigt och ha eget patientansvar på en psykiatrisk akutmottagning.

Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Läs mer hos Läkartidningen.

Att prata om stress, depressioner och psykisk ohälsa i allmänhet kan minska stigmat och få fler att söka hjälp tidigare hoppas sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Han anser också att staten kan göra mycket för att minska stressen i samhället, särskilt hos personer som arbetar inom välfärden.

Psykiatrin kan inte göra sitt jobb fullt ut eftersom det är så stark tryck från patienter som borde ha fått hjälp i primärvården eller som aldrig ens borde ha blivit patienter om det förebyggande arbetet varit bättre.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Den psykiatriska mottagningen för patienter med psykos, 114, stängdes utan förvarning ned över julen.

Oroliga patienter har nu tagit till sociala medier efter att ha blivit hänvisade till öppenvården.

Läs mer i Uppsala Nya Tidning.

placebo

Psykofarmaka brukar inte ge effekt mot lindriga symptom. Som inlagd är effekten bäst

Onödiga ingrepp och överkonsumtion på sjukhusen är ett växande problem, globalt och i Sverige.

Rätt vård är minst lika viktigt som rätten till vård.

Särskilt i den psykiatriska vården spills pengar på ovissa behandlingar av lindriga besvär medan riktigt sjuka patienter löper risken att försummas.

Det som bland landstingspolitiker kallas ökad tillgänglighet är ofta liktydigt med att medicinska prioriteringar sätts ur spel.

Röstsvaga patienter hamnar sist i kön.

Läs ledaren i Dagens Nyheter.

Patienter låstes in när brandlarmet gick på den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Livsfarligt, enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som konstaterar att inlåsningen var olaglig.

Kliniken kritiseras också för rutinen att låsa in patienter i samband med överfallslarm, rapporterar lokala medier.

Läs mer hos Dagens Medicin.