Den psykiatriska heldygnsvården i Sverige måste utveck­las.

I en ny undersökning som omfattar ­samtliga landsting framkommer en dyster bild som förstärker ­intrycket av förvaring snarare än behandling, skriver debattörer från Svenska Psykiatriska Föreningen.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Anne-Sofie Höij

Anne-Sofie Höij lånade när hon saknade pengar pga höga utgifter

Får du den hjälp du behöver av socialtjänsten?

Är du lika inför lag? Det finns fakta som visar att socialtjänsten behandlar oss olika – trots att vi har samma behov, samma inkomst, samma förutsättningar.

Det vill säga om vi inte hävdar vår rätt till likabehandling!

Men samtidigt ska bistånd beviljas individuellt, för vi har ju alla olika villkor och förutsättningar.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs Viska:s Tips om din ekonomi.

Läs Har jag rätt till försörjningsstöd?.

Gunnar Moustgaard, Medicinsk rådgivare och läkemedelsansvarig läkare Psykiatri Skåne

Sjukvården bär ett stort ansvar gällande att upptäcka kroppslig ohälsa hos de med psykisk ohälsa, skriver Gunnar Moustgaard vid Region Skåne.

Patienter med dessa sjukdomar lever ett mera utsatt liv än befolkningen i genomsnitt, bland annat när det gäller rökning, matvanor, droganvändning och benägenhet att söka vård.

Det ligger i sjukdomarnas natur och är inget som individen kan lastas för.

Läs mer i Kvällsposten.

Varberg

Linda Hedberg är avdelningschef på den Vuxenpsykiatriska mottagningen i Varberg. Foto: Jonna Burén

Hade alla kommit då hade vi inte haft några köer, säger avdelningschefen på psykatrin i Varberg. 

Läs mer hos P4 Halland. Tack Geta för tipset!

Marie Bondeson

Konstnären Marie Bondeson, som skall genomföra projektet

Efter att ett konstprojekt inom psykosvården i Gävleborg fått kritik i media så väljer inspektionen för vård och omsorg (IVO) att granska projektet.

Och om det kan ha påverkat patientsäkerheten.

Läs mer hos P1 Kultur/Kulturnytt. Tack Geta för tipset!

I mars i år genomgick Psykiatrin i södra Stockholm en stor omorganisation och med den försvann de sista spillrorna av den psykiatri jag började arbeta inom för drygt 25 år sedan.

Både patienter och personal försöker nu förhålla sig till en helt förändrad psykiatrisk vårdapparat med ny behandlingsideologi, ny organisation med en mängd nya konfliktytor och inga inarbetade rutiner.

Läs mer i Aftonbladet. Tack notwoodstock för tipset!