Är inte människans psyke långt mycket mer än ett slags kemisk fabrik, undrar L Andersson.

Läs mer i Göteborgs-Posten.

Vad rättfärdigar nedrustning av psykiatrin inom NU-sjukvården när den redan har varit bristande kring många olika basala resurser?

Bristen på läkare, psykologer och sjuksköterskor har varit känt ganska länge.

När cheferna inte kunde hitta personal var det en självklarhet för dem att stänga ner avdelningar.

Läs mer i Bohusläningen.

Redan före coronapandemin saknades fokus på unga med allvarlig psykossjukdom, skriver debattörer från bland annat Nationellt nätverk för nydebuterad psykos.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Det nyliberala idealet om valfrihet i alla livets skeden skapar problem för just de människor valfriheten sägs gynna. 

Ska en person med psykos ta emot boendestöd – eller lyda rösthallucinationerna som pågår inombords och tacka nej? skriver sjuksköterskan Nalin Pekgul.

Läs mer i Expressen. Tack Geta för tipset! 

RSMH knyter an till den debatt som sjuksköterskan Nalin Pekgul, före detta riksdagsledamot S, startade på Expressen Debatt i helgen. Läs mer hos RSMH.

Jonas Andersson

Idag tänkte jag att ta upp ämnet aktivering inom slutenvården som jag anser inte fungera så bra som man kan önska sig.

Det blir ofta att man sitter.

Sitter på sitt rum eller sitter där ute på avdelningen bara.

Av egen erfarenhet så tror jag att jag hade rökt mindre och sovit bättre om det hade funnits någon meningsfull aktivering när man är inlagd.

Läs mer i RSMHBloggen.

 
Funktionsrätt Sverige och medlemsförbunden reagerar mycket starkt på den verklighet som Uppdrag gransknings program ”Dicks rop på hjälp” blottar.
 
Det är skamligt att personer fortfarande år 2020 blir inlåsta, kränkta och utsatta för våld på grund av sin funktionsnedsättning.
 
Vi vill se ett ordentligt kunskapslyft, men också skarpare sanktioner mot LSS-boenden som bryter mot lagen.
 
På 40 procent av Sveriges gruppboenden har det rapporterats om våld och rapporterna om missförhållanden i form av tvångs- och begränsningsåtgärder mot de boende har ökat, enligt en rapport från IVO.
 
Läs mer hos RSMH.