Bloggaren och författaren Pebbles Karlsson Ambrose

Människor med psykisk sjukdom lever kortare än övrig befolkning i många delar av världen.

Här i Sverige finns flera undersökningar som visar att det är många år det handlar om, faktiskt ända upp till 20 år enligt vissa forskare.

I USA och England så kan det vara ännu fler år det handlar om.

Men i Norden är vi i Sverige sämst i ligan.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs Viska:s Kroppsliga sjukdomar.

Psykiatern Karin Wernow har tjänstgjort på många mentalsjukhus och psykiatriska kliniker och upplevt en fantastisk förändring.

Från 50-talets mycket primitiva behandlingsmetoder till dagens differentierade farmakologiska behandlingar, ett flertal psykoterapeutiska metoder och psykosocialt arbete.

Förhoppningsvis fortsätter denna utveckling med förfinade behandlingsmetoder och tidig mer differentierad diagnostik.

Psykiatrin behöver då tillgång till centrallasarettens möjligheter och samarbete för tvärvetenskaplig forskning.

Läs mer i Smålandsposten.

Jimmie Trevett borde kanske påpekat att de med godeman kan vara som judar dvs lever i diasporan (förskingringen)

I början av maj sändes ett avsnitt av Uppdrag Granskning som tog upp att gode män hade förskingrat sina klienters pengar.

Det är inte första gången detta belyses och det är bra att det uppmärksammas.

Många av RSMH:s medlemmar har gode män och det är inte acceptabelt att ha ett system som inte fungerar.

Läs mer hos RSMHBloggen.

 

Det finns ett stort behov av statistik kring hur personer med funktionsnedsättningar upplever hälso- och sjukvården.

Bristen på relevant fakta är troligen ett skäl till varför perspektivet funktionsnedsättningar helt saknas i utredningen om jämlik hälsa.  

Läs mer hos Dagens Samhälle

Läs Viska:s Missnöjd med hjälpen du får?

Hannes Qvarfordt, RSMH, som inte upptäckt anden i flaskan än

Regeringens kommission för jämlik hälsa har kritiserats av RSMH för att den inte specifikt granskar situationen för den hälsomässigt mest diskriminerade gruppen i vårt samhälle: människor med psykisk ohälsa.

Det finns mycket goda skäl för kritiken, eftersom hälsan hos dessa människor hotas på flera för gruppen unika sätt.

Jag skall peka på tre av dem.

1. Psykofarmaka

2. Sämre vård mot kroppsliga sjukdomar

3. För lite pengar till psykiatrin.

Läs mer i RSMHBloggen.

Tjeckien

När får tjeckiska psykiatrin sin pragvår?

I Tjeckien varar för vissa inläggningar vid schizofreni i 20 år och sker fortfarande på mentalsjukhus, som finns kvar där ännu.

För 16 % varade inläggningarna mer än ett år och för 3 % 10 - 20 år.

I Danmark var 9,8 % av personerna med schizofreni inlagda per år och inläggningarna varade där bara 25 dagar i genomsnitt.

En av forskarna bakom studien säger att det finns inga vetenskapliga bevis för att väldigt långa inläggningar är bättre.

Långa inläggningar kan vara stigmatiserande och skapa ovilja att söka psykiatrisk vård.

Läs mer hos Prague Daily Monitor.