Peter har haft en boendestödjare under helgerna för att bryta sin isolering.

Sedan 30 november förra åren har avgiften för boendestödet höjts från ingenting till 1772 kronor i månaden.

För Peters del innebär det över 20.000 kronor på ett år.

Malin Höglund, (M) socialnämndens ordförande i Mora anser att information om avgiften borde gått ut direkt efter beslutet.

Läs mer i dt.se.

Anne-Sofie Höij

Låginkomsttagare! Får du inte heltid trots du vill och behöver det?

Jobb som ger skador, på villkor du inte vill ha! Och sedan låginkomstpensionär? Ditt namn är kvinna 2016! 

Fortfarande ser såväl LO–män – förhandlarna för arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och andra, även många kvinnor – det som självklart att kvinnor inte skulle vara värda samma lön och bra arbetsmarknadsvillkor som männen i samma yrke och på samma arbetsplats! Året är 2016.

Läs mer i RSMHBloggen.

Tillsynsmyndigheten Ivo radar upp brister hos psykakutmottagningarna i Mellansverige dvs Uppsala-Örebro.

Läs mer i Dagens Medicin.

 

Har Alarm-Ambulansförbundet tappat sin etiska kompass?

Att förespråka konfrontation framför förebyggande arbete strider mot grundläggande etik för sjuksköterskor.

Läs mer hos Dagens Samhälle. Tack vnv för tipset!

Gävle

Hände i Gävle

När Jenny Hagman fick kraftiga magsmärtor sökte hon vårdhjälp, men hänvisades tillbaka till sin psykiatriavdelning med omdömet "förstoppning".

Senare visade det sig att hon hade cystor på äggstockarna.

Nu vill hon väcka debatt om hur psykiskt sjuka bemöts inom vården.

Läs mer i Gefle Dagblad. Tack wasp för tipset!

Jimmie Trevett, Förbundsordförande i RSMH

I måndags sände Kaliber ett program där de tog upp hur psykiatrin inte kunde skydda unga tjejer från att utsättas för sexuella övergrepp i psykiatrin av andra patienter.

Idag träffade jag och Pauline Östner, styrelseledamot i RSMH med starkt engagemang för unga, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, där vi bland annat pratade om detta.

Det är helt oförsvarbart att sexuella övergrepp har inträffat på avdelningar. Något annat som är helt oförsvarbart är personalens slapphet vad gäller att strunta i att anmäla händelserna. Det är inte deras sak att avgöra huruvida övergreppet faktiskt har inträffat eller allvarlighetsgraden i det. Det är polisens sak.

Läs mer i RSMHBloggen.

Riksdagsman kräver att minstern Gabriel Wikström reagerar i Dagens Medicin.