Ulrika Westerberg

Många med mig lider av sjukdom som anses vara kronisk.

Några av oss har också flera diagnoser och har blivit sämre på grund av att samordning av en ansvarig läkare saknas.

Inte få av oss har dessutom blivit vårdskadade på grund av biverkningar eller felaktig vård.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kritik av psykiatrin i Region Västmanland. Foto: Daniel Gustafsson/ svt

Jag har arbetat som läkare inom psykiatrin i Västerås och är förskräckt över hur allvarliga brister det är i vården.

Jag är absolut inte kritisk mot personalen som ­arbetar med patienterna.

Problemet ligger i hur verksamheten har organiserats och bedrivs, vilket politiker och chefer i landstinget är ansvariga för.

De allvarliga bristerna leder till onödigt stort lidande för ­patienter och anhöriga.

Läs mer i vlt.

Replik: Ingen tystnadskultur på vuxenpsykiatrin i vlt.

Camilla Revesjö: Ansvariga chefer för Västerås psykiatri bör läsa patientsäkerhetslagen i vlt.

Var sjätte patient inom psykiatrin har utsatts för skador och i fyra fall av fem följs inte riktlinjer.

Det visar en ny journalgranskning.

Läs mer i Dagens Medicin.

Förlängt sjukdomsförlopp, självdestruktivt beteende och mest drabbade kvinnor enligt Läkartidningen.

 
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Landstingen är skyldiga att ge vård i tid, fast läkarkontakt och göra patienten delaktig i vården.

I dag är det inget landsting som fullt ut följer lagen.

Detta får allvarliga konsekvenser för patienter med komplexa tillstånd och kroniska sjukdomar.

Vi har i en valenkät till riksdagspartierna ställt frågan om stärkta patienträttigheter i lagen.

Läs mer i Dagens Samhälle.

En patient inom psykiatrin i Sölvesborg fick en annan persons sjukintyg med posten, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.

Läs mer i Dagens Medicin.

Jenny K Lundgren

Att vi nu sitter i den här sitsen med dyra stafettläkare är ju inget som har tillkommit i en hast, det måste vara resultatet av långvarig försummelse.

Vi patienter vill inte ha tillfälliga läkare, i synnerhet inte vi som har mer långvariga problem, som måste ha uppföljning under flera år, kanske genom hela livet.

Regionen borde inte vilja ha hyrläkare, eftersom det är dyrare och de som betalar för kalaset – skattebetalarna, vill ha fungerande sjukvård och värdig behandling när det krisar.

Vi är väl ett välfärdsland? Det är ju ni i styrningen som måste se till att kompetent personal kan och vill jobba för er.

Läkare och alla annan personal är här för att hjälpa, låt dem göra det. Det är ni som styr som borde skämmas.

Läs mer hos RSMHBloggen.