Varje år dör över 900 personer av överdoser från läkemedel eller narkotika.

Många av dessa hade även samtidigt psykisk ohälsa.

Det är tre gånger fler personer än vad som dör i trafiken.

Samhället måste se till att ge bra vård och omsorg till dessa extremt utsatta människor.

Läs mer hos RSMH.

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Styrutredningen för funktionshinderspolitikens förslag innebär tyvärr en upprepning av gamla och uttjänta arbetssätt.

Betänkandet saknar dessutom den skärpning av den politiska styrningen som behövs för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras, skriver ordförandena för Funktionsrätt Sverige och Lika Unika.

Läs mer hos Dagens Samhälle.

Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH

Nyligen sände Uppdrag Granskning en uppföljning om Sanne, där tittaren fick möta flera personer med allvarlig psykisk ohälsa och en vidare bild av psykiatrin och socialtjänsten presenterades.

Programmet stämmer väl in på hur vi på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, ser på situationen.

Misslyckandet inom vården och socialtjänst innebär att det skördas liv.

Stödet och vården fungerar dåligt idag, både för personer med allvarlig psykisk ohälsa och de som har samtida missbruk. Det finns attityder och stigman som gör att man inte bryr sig om den här gruppen, och samordningen är ofta usel.

Föräldrar och syskon kämpar för att få hjälp, och det är hänsynslöst att denna grupp inte får hjälp.

Läs mer i RSMHBloggen.

Vi kräver en total reparation av sjukförsäkringen inklusive akuta åtgärder i form av garanterad trygghet för alla med psykisk ohälsa, skriver tre företrädare för Personligt Ombud i Skåne, en fristående organisation för personer med psykisk funktionsnedsättning.

En orsak är att regering och riksdag år 2008 införde en rehabiliteringskedja samtidigt som möjligheterna att bli beviljad sjukersättning, så kallad förtidspension, inskränktes rejält.

Läs mer hos Sydsvenskan. Tack vnv för tipset!

Jenny K Lundgren

Politiker, har ni verklighetsförankring?

Jag hör om att den ena än den andre vill korta vårdköer och säkra vårdtrygghet för psykiatripatienter, men har ni insikt i hur det verkligen ser ut i denna haltande vård?

Som patient i den allmänna, öppna psykiatrin har jag bara erfarenheter av att mottagningen är ett kaos.

Ett av de största problemen en möter är att det saknas fast personal.

Att ha olika läkare vid varje gång är alldeles för vanligt och fullständigt orimligt, särskilt med dessa känsliga patienter.

Läs mer i RSMHBloggen.

Ulrika Westerberg

Nyligen lyfte styrelseledamoten för Psykiatrifonden, Urban Pettersson Bargo i Dagens medicin vikten av att möta och följa upp behandlingsresultat för varje enskild patient, genom ökad forskning.

Socialminister Lena Hallengren fick 7000 namnunderskrifter vid en utfrågning i socialutskottet i slutet av februari från folk som tröttnat på dålig vård för personer med samsjuklighet.

Det var några axplock om aktuell psykiatri i media. Inte bara jag ser brister och med egen erfarenhet av att vara vårdsökande vill jag belysa det som saknas, med depression som exempel – för dagens psykiatri behöver ett paradigmskifte, ett helt nytt sätt att tänka och arbeta!

Läs mer i RSMHBloggen.