När en kommun fattar beslut om stöd enligt Socialtjänstlagen eller LSS ska det genomföras omgående, men antalet ärenden som inte verkställts av kommunerna fortsätter att öka.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack vnv för tipset!

Tyngdtäcken & andra hjälpmedel kan vara avgörande för återhämtningen från psykisk ohälsa.

Nu behövs ett tydligt ledarskap på nationell nivå gällande hjälpmedel skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande, i en debattartikel i Dagens Medicin tillsammans med bland andra Sveriges Arbetsterapeuter.

Läs mer hos RSMH.

De flesta känner säkert till att skådespelaren Tom Cruise är scientolog, men färre har nog koll på rörelsens starka motstånd mot psykiatri och psykiatrisk läkemedelsbehandling. 

När den inställningen genomsyrar skolor och behandlingshem kan det leda till stor skada för sårbara personer.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Omsorgen om dem med mest uttalade svårigheter, störst lidande och svagast röster, sköts av personal med knapphändig eller ingen utbildning, skriver två debattörer.

Kritik mot kommunernas boendestödjare och gruppboenden.

Läs mer i Dagens Medicin.

Ann-Sofie Höij

Vi optimister eller naiva RSMH:are och andra brukare, intressenter, patienter, utövare och personal som trott att SIP-en, den Samordnade Individuella Planen, skulle göra ändring i praktisk daglig vardag för oss brukare fick tji.

Nu är lagen om SIP ingen ramlag utan en rättighetslag för oss! Och en skyldighetslag för kommuner och landsting att följa och genomföra i handling.

Lagen har förvisso bara gällt i några år. All personal inom de ansvariga myndigheterna har inte gått utbildningen, lika lite som politikerna, det vill säga de som håller i pengarna och som har beslutat att lagen ska följas i praktiken.

Läs mer i RSMHBloggen.

RSMH deltar med två seminarier på Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping den 14-17 november.

Ett om diskriminering i kroppssjukvården, ett annat om tvångsvård.

Dessutom anordnar vi en tävling vid vårt bokbord på lördagen, då det är gratis entré för allmänheten.

Läs mer hos RSMH.