Myndighetskritiken mot psykiatrin i Ängelholm fortsätter.

Patienter har inte fått recept på medicin som ordinerats.

Orsaken är läkarbrist.

Men ingen varaktig lösning är i sikte.

Läs mer hos HD.se.

Nyköpings Lasarett

En patient på psykosenheten på Nyköpings lasarett hade vanföreställningar och sa flera gånger att hon ville till himlen.

Trots det skrevs hon ut.

Några dagar senare hittades hon död.

Läs mer hos SVT.se. Tack Geta för tipset!

Minst 6 månader efter en inläggning är självmordsrisken förhöjd. Antipsykotikat Clozapine ges mot självmordstankar och efter självmordsförsök

Oftast glöms fel borsten

Tredje steget i tandvårdsreformen skulle förbättra tandhälsan för personer med psykisk ohälsa, men allt för få beviljas stöd då villkoren skapar ett moment 22. 

Socialstyrelsen måste därför ta hänsyn till gruppens särskilda förutsättningar när de nu utreder tandvårdsstöden.

Läs mer vad Jimmie Trevett skriver i Dagens Samhälle.

Läs om Billigare tandvård.

Ivo

Inspektionen för vård- och omsorg riktar kritik mot att en patient vid en psykiatrisk klinik hölls fastspänd i över ett halvt dygn.

Den ansvarige läkaren tog beslut om förlängning av tvångsåtgärder över telefon.

Läs mer i Piteå-Tidningen. Tack vnv för tipset!

Läs Tvångsvård och Rättspsyk.

städa

Boendestödet ringde på hos brukaren flera dagar i rad utan svar.

Läs mer hos Sydsvenskan. Tack vnv för tipset!

Lennart Lundin

Lennart Lundin, förste vice ordförande Schizofreniförbundet, psykolog på Sahlgrenska

I Sverige har vi alltför länge accepterat att människor med allvarlig psykossjukdom inte får den vård som de behöver.

Detta resulterar i en massiv överdödlighet, men det går att åtgärda med rätt vård, skriver Lennart Lundin, förste vice ordförande Schizofreniförbundet.

Läs mer i Svenska Dagbladet.