Psykakuten flyttas från Säter till Falun

Att ha psykakuten på en plats dit alla kan ta sig obehindrat under dygnets alla timmar, kommer rädda liv.

Vård för den här målgruppen måste ske lätt och smidigt och utan hinder.

4 personer om dagen tar sina liv i Sverige, psykisk ohälsa måste bli ett prioriterat området i samhället.

Läs mer hos Dalarnas Tidningar.

Brukare och anhöriga är kritiska till att psykiatrin inte i tillräcklig grad lyssnar på sina patienter och deras anhöriga.

Vikten av att ta del av synpunkter och stärka patienternas och de anhörigas röster diskuteras här.

Läs mer i Läkartidningen.

Faxen måste bort om den psykiatriska slutenvården i Region Stockholm ska bli bättre.

Det saknas it-stöd mellan region och kommuner för kontakter kring psykiatriska patienter.

I stället används fax för exempelvis in- och utskrivningsmeddelanden.

Det slår regionrevisorerna fast i en rapport.

Läs mer i Dagens Medicin.

AT-läkare larmar nu om att den pressade situationen för psykiatrin inom NU-sjukvården medför negativa konsekvenser för både vården och för läkarnas utbildning.

Det rapporterar P4 Väst.

Läs mer hos Läkartidningen.

Det är helt galet att unga som omhändertas transporteras tillsammans med vuxna fångar.

Dessa unga har ofta psykisk ohälsa och sådan behandling förvärrar självklart tillståndet.

Om Sverige ska följa barnkonventionen borde istället psykiatriambulanser eller en transporttjänst som sköts av SiS användas, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Läs mer hos ETC.

Psykakuten vid Östra sjukhuset i Göteborg är underdimensionerad – det konstaterar Justitieombudsmannen efter en inspektion.

Regionen uppmanas nu att se till att det finns tillräckligt med personal för att kunna ha koll på patienterna, som ibland kan uppgå till ett 30-tal samtidigt.

Läs mer i Läkartidningen.