Paulina Tarabczynska

Paulina Tarabczynska, RSMH

Sjukskriven på grund av livslång sjukdom.

Lever på sjukersättning.

Kämpar varje månad för att få ekonomin att gå ihop.

Har aldrig råd till nöjen, kläder eller skor. Har råd att köpa busskort ibland.

Får tacka nej till tandvård och ibland sjukvård på grund av ekonomiska prioriteringar.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs Tips om din ekonomi.

Catrin Johansson

Huvudskyddsombudet på lasarettet i Skellefteå, Catrin Johansson

Den psykiska ohälsan ökar samtidigt som psykiatrin rustas ner på flera håll.

I Skellefteå beskrivs läget som kaotiskt. surprised

"Allt som kan erbjudas är förvaring", säger Vårdförbundets förtroendevalda.

Läs mer hos Vårdfokus. Tack vnv för tipset!

Hannes Qvarfordt

Hannes Qvarfordt, RSMH

RSMH har beslutat att under 2018 fokusera det intressepolitiska arbetet på tre huvudfrågor:

1. Ekonomiska villkor för människor med psykisk ohälsa.
2. Brukarinflytande på individ- och organisationsnivå.
3. Meningsfull vardag till exempel daglig verksamhet för sjukskrivna/sjukpensionerade.

Jag stöder inriktningen, eftersom det definitivt är tre av de viktigaste frågorna för våra medlemmar.

I det här blogginlägget skall jag dock enbart uppehålla mig vid brukarinflytandet.

Läs mer i RSMHBloggen.

Myndighetskritiken mot psykiatrin i Ängelholm fortsätter.

Patienter har inte fått recept på medicin som ordinerats.

Orsaken är läkarbrist.

Men ingen varaktig lösning är i sikte.

Läs mer hos HD.se.

Psykakuten

Psykakuten ligger på S:t Göran

Vi är oroliga att Stockholms läns landsting är på väg att riskera vården av akut psykiatriskt sjuka i Stockholm.

Det krävs kontinuitet och erfarenhet för att klara detta uppdrag.

Som enda psykiatrisk akutmottagning är detta en kritisk verksamhet, skriver 47 jourläkare vid Psykiatriska länsakuten.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack vnv för tipset!

Nyköpings Lasarett

En patient på psykosenheten på Nyköpings lasarett hade vanföreställningar och sa flera gånger att hon ville till himlen.

Trots det skrevs hon ut.

Några dagar senare hittades hon död.

Läs mer hos SVT.se. Tack Geta för tipset!

Minst 6 månader efter en inläggning är självmordsrisken förhöjd. Antipsykotikat Clozapine ges mot självmordstankar och efter självmordsförsök