Gäller i Norra Älvsborg

Mattias Edvinsson-Jungevik, överläkare och specialist inom psykiatri, slår larm om situationen på psykiatriska öppenvårdsmottagningen inom NU-sjukvården.

Läs mer hos P4 Väst.

Hannes Qvarfordt

När man använde omsorgsreformen för intellektuellt funktionsnedsatta som modell för psykiatrireformen, slog man sönder helhetssynen på psykisk ohälsa och delade på ett konstlat och verklighetsfrämmande sätt upp insatserna i medicinsk behandling från landstingen och social omsorg från kommunerna.

En sådan uppdelning passar möjligen för just funktionsnedsatta människor, men den är direkt destruktiv för människor med psykisk ohälsa.

Vården av den senare gruppen behöver återföras till ett gemensamt huvudmannaskap.

Jag är dock inte säker på att den medicinskt inriktade landstingsvården är rätt hemort. Psykiatrin skulle snarare med fördel helt kunna flyttas till kommunerna.

Läs mer i RSMHBloggen.

Han fick glas med vatten i cellen

Den 23-årige häktade mannen kastade sin mat på väggarna och fick vattnet avstängt i cellen.

Efter knappt tre veckor i Sollentunahäktet dog han av uttorkning. 

På fredagen friades häktets avdelningschef från misstänkt tjänstefel och vållande till annans död.

Mannen behövde antipsykosmediciner men ändå bedöms han inte ha tillräckliga psykiska besvär för att uppfylla kriterierna för vårdintyg och förblir på häktet.

Läs mer hos SVT.

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Primärvården är i stort behov av reformering.

Utredningen God och Nära vård har kommit med en mängd förbättringsförslag, men det behövs mer, skriver företrädare för Funktionsrätt Sverige, Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Neuro.

Läs mer i Dagens Samhälle.

Kerstin Evelius, avgående samordnare för insatser på området psykisk hälsa

Det finns tyvärr inga tecken på att de tio senaste årens enskilda satsningar har lyckats motverka ökningen av psykisk ohälsa.

Denna kvartalspolitik kommer i bästa fall bara att åstadkomma temporära positiva effekter för en liten skara personer och i sämsta fall skapa oöverskådliga systemfel, skriver Kerstin Evelius, avgående nationell samordnare.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack Geta för tipset!

Patientbiblioteket ligger i entrén till S:t Görans sjukhus. Foto: Stockholms stadsbibliotek

Patientbiblioteket på S:t Görans sjukhus läggs ner efter 80 år.

– Vi respekterar beslutet, men vi kan se behovet hos patienter och anhöriga. Det blir fattigare, säger biblioteksassistenten Eva Eriksson.

Läs mer hos Dagens Nyheter.