En tredjedel av patienterna i Sverige får inte rätt behandling. Nu testas nya metoder för kvalitetshöjning i sjukvården. Läkarna ska bli bättre på att ta till sig nya rön och följa de gemensamma riktlinjerna.

Andelen patienter som får bästa möjliga vård varierar mellan 20 procent och 80 procent, beroende på sjukdomstillstånd. I genomsnitt får inte ens två tredjedelar av alla patienter rätt behandling. Läs mer i Dagens Nyheter.

Kommunerna har blivit bättre på att ta reda på psykiskt funktionshindrades behov. Men bristerna är ännu stora enligt en uppföljande preliminär undersökning.

C:a 50 % av landets kommuner har inte kartlagt de psykiskt funktionshindrade och deras behov. Samverkan med landstinget är bättre, men brister hos 70 % av kommunerna. Individuella planer har bara gjorts för 30 %. Fortfarande är det osäkert om psykiskt funktionshindrade får den hjälp och det stöd de behöver.

Källa:

Dagens Nyheter idag
Allmänhetens förtroende ska återvinnas, säger landstingets psykiatrisamordnare i Stockholm. Ökad effektivitet, trots mindre resurser. Det är den stora utmaningen för landstingets nye superchef för psykiatrin. 30 % fler patienter bör öppenvården kunna ta emot. Läs mer i Dagens Nyheter.
I flera landsting nekas psykiskt funktionshindrade hjälpmedel. Detta borde Diskrimineringsombudsmannen ta upp, anser Catarina Brun på Hjälpmedelsinstitutet. Ett projekt visar nu att enkla medel både kan göra livet värdigare och spara pengar. Med enkla tekniska hjälpmedel som särskilda kom-ihåg-klockor och masserande täcken med bollar i kan psykiskt funktionshindrade leva ett mer självständigt liv. Läs mer i Dagens Nyheter.
80 000 personer i Stockholms län som lider av psykisk ohälsa får ingen vård eller hjälp. Läkarna tar emot för få patienter. Samtidigt har psykiatrins andel av landstingets totala vårdbudget stadigt minskat de senaste åren. Läs mer i Dagens Nyheter

För en vecka sedan var 87 patienter inskrivna på Danderyds psykiatriska klinik. För att kunna ge bästa vård bör gränsen gå vid 70 patienter. Överbeläggningen innebär att dessa svårt sjuka människor trängs ihop, får sova i samtalsrum, skrivs ut för tidigt och kan skada sig själva och andra. Läs mer i Dagens Nyheter.
I medierna har det på senare tid rapporterats flitigt om hur svårt det är att få psykiatrisk vård, även i de mest akuta fall. Men hur mycket hjälp får man om man väl lyckats komma in? Det ska Idagsidan undersöka i en serie reportage. Klas Cedervall, pappa till Magnus, har många och bittra erfarenheter av en vård som han anser inte alls har fungerat. Läs mer i Svenska Dagbladet.