Jenny K Lundgren

Politiker, har ni verklighetsförankring?

Jag hör om att den ena än den andre vill korta vårdköer och säkra vårdtrygghet för psykiatripatienter, men har ni insikt i hur det verkligen ser ut i denna haltande vård?

Som patient i den allmänna, öppna psykiatrin har jag bara erfarenheter av att mottagningen är ett kaos.

Ett av de största problemen en möter är att det saknas fast personal.

Att ha olika läkare vid varje gång är alldeles för vanligt och fullständigt orimligt, särskilt med dessa känsliga patienter.

Läs mer i RSMHBloggen.

Vi kräver en total reparation av sjukförsäkringen inklusive akuta åtgärder i form av garanterad trygghet för alla med psykisk ohälsa, skriver tre företrädare för Personligt Ombud i Skåne, en fristående organisation för personer med psykisk funktionsnedsättning.

En orsak är att regering och riksdag år 2008 införde en rehabiliteringskedja samtidigt som möjligheterna att bli beviljad sjukersättning, så kallad förtidspension, inskränktes rejält.

Läs mer hos Sydsvenskan. Tack vnv för tipset!

Ulrika Westerberg

Nyligen lyfte styrelseledamoten för Psykiatrifonden, Urban Pettersson Bargo i Dagens medicin vikten av att möta och följa upp behandlingsresultat för varje enskild patient, genom ökad forskning.

Socialminister Lena Hallengren fick 7000 namnunderskrifter vid en utfrågning i socialutskottet i slutet av februari från folk som tröttnat på dålig vård för personer med samsjuklighet.

Det var några axplock om aktuell psykiatri i media. Inte bara jag ser brister och med egen erfarenhet av att vara vårdsökande vill jag belysa det som saknas, med depression som exempel – för dagens psykiatri behöver ett paradigmskifte, ett helt nytt sätt att tänka och arbeta!

Läs mer i RSMHBloggen.

En läkare inom psykiatrin misstänks ha skrivit ut höga doser narkotiska läkemedel till en missbrukande patient som hen också ska ha poserat tillsammans med, hållandes automatvapen.

Nu kan läkaren förlora rätten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel.

Läs mer i Läkartidningen.

Bilden av tandhälsa som något man själv kan styra över stämmer inte.

Att man som patient dessutom själv måste skaffa sig kunskap om de särskilda tandvårdsstöden får effekten att många personer riskerar att aldrig få ta del av dem.

I praktiken innebär därför tandvårdsförsäkringens konstruktion att bara de med ett visst kapital kan ta del av stödet.

Läs mer i Dagens Samhälle.

Jag har sedan mitten av förra årtiondet haft så kallat boendestöd.

Det innebär hjälp i hemmet med bland annat städning och tvätt. Två gånger i veckan har en boendestödjare kommit hem till mig, detta på samma dagar och samma tider.

För säkerhets skull har jag fått ett schema, så att jag är hemma när denne dyker upp.

I höstas informerades jag om att en omorganisering skulle ske. De två boendestödjare jag lärt känna och uppskatta skulle bytas ut, jag skulle få nya, okända, boendestödjare.

Jag är diagnostiserad med paranoid schizofreni och har minst sagt svårt med nya människor.

Läs mer av insändaren hos nt.se