En patient inom psykiatrin i Sölvesborg fick en annan persons sjukintyg med posten, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.

Läs mer i Dagens Medicin.

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Landstingen är skyldiga att ge vård i tid, fast läkarkontakt och göra patienten delaktig i vården.

I dag är det inget landsting som fullt ut följer lagen.

Detta får allvarliga konsekvenser för patienter med komplexa tillstånd och kroniska sjukdomar.

Vi har i en valenkät till riksdagspartierna ställt frågan om stärkta patienträttigheter i lagen.

Läs mer i Dagens Samhälle.

Jenny K Lundgren

Att vi nu sitter i den här sitsen med dyra stafettläkare är ju inget som har tillkommit i en hast, det måste vara resultatet av långvarig försummelse.

Vi patienter vill inte ha tillfälliga läkare, i synnerhet inte vi som har mer långvariga problem, som måste ha uppföljning under flera år, kanske genom hela livet.

Regionen borde inte vilja ha hyrläkare, eftersom det är dyrare och de som betalar för kalaset – skattebetalarna, vill ha fungerande sjukvård och värdig behandling när det krisar.

Vi är väl ett välfärdsland? Det är ju ni i styrningen som måste se till att kompetent personal kan och vill jobba för er.

Läkare och alla annan personal är här för att hjälpa, låt dem göra det. Det är ni som styr som borde skämmas.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Cigarettfimpar, sopor och högar av smutstvätt och disk.

Så ser det ut i det kommunala boende i Karlskrona där Lotta Sahlins 30-årige son som har schizofreni bor.

Trots att det finns boendestöd och personal på gruppboendet som ska hjälpa till med städningen blir det aldrig ordentligt städat.

Läs mer hos P4 Blekinge.

Modern sjukvård gynnas av ökad, inte minskad, kompetens avseende psykisk sjukdom, skriver debattörerna i diskussionen om bastjänstgöring.

Bastjänstgöring skall ersätta AT:n, men innehåller ej 3 månaders obligatorisk psykiatritjänstgöring.

Läs mer i Dagens Medicin.

Ann Heberlein

Ann Heberlein, författare, Teologie Doktor i etik och riksdagskandidat (M)

Jag välkomnar Vänsterpartiets ”psykiatrilyft”, men kunskapen angående psykisk ohälsa hos ledande vänsterpartister tycks vara skral, skriver Ann Heberlein

Läs mer i Dagens Samhälle.