Ivo

Den hårt kritiserade psykiatrikern Ola Gefvert anmäls på nytt av flera patienter.

Gefvert står just nu under prövotid, vilket innebär att nya brister kan leda till att hans läkarlegitimation dras in.

Läs mer hos SVT Uppsala.

Dagens Medicin

Under sin tid vid en psykiatrisk klinik ska röntgensjuksköterskan haft otillbörlig kontakt med en patient.

Hen är även misstänkt för ett allvarligt brott.

Läs mer i Dagens Medicin.

Margareta Sandstedt och Birgitta Widén. Vrede kan vara nyttig. Den ledde till att IFS, som nu fyller 30 år, bildades. Foto

Mycket har förändrats under de 30 åren sedan Intresseföreningen för schizofreni bildades.

Till det bättre.

Men väntetider för att få hjälp inom psykiatrin är fortfarande så långa att grundaren Birgitta Widén vill ställa sig på torget och skrika.

Läs mer hos Corren.se.

TiT

Tidningarnas Telegrambyrå får kritik

Nu bryter nyhetsbyrån TT:s pressmeddelandetjänst sitt kritiserade pr-avtal med den scientologiska internationella lobbyorganisationen Kommittén för mänskliga rättigheter.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

Sedan juni har Nyhetsbyrån TT haft ett pr-avtal med den kontroversiella scientologorganisationen ”Kommittén för mänskliga rättigheter”.

KMR är dedikerade till att bekämpa svensk psykiatri, och har fått kritik för att sprida ovetenskaplig desinformation.

Nu förmedlar TT organisationens pressutskick till tiotusentals mottagare.

Läs mer hos SVT.se.

Hannes Qvarfordt

Hannes Qvarfordt, RSMH

Två sammanflätade förändringar, som föder varandra, har skett på psykiatrins område de senaste decennierna.

Den ena är den medikaliserade synen på psykisk ohälsa, som nu i allt högre grad betraktas som rent biologiskt betingad ”sjukdom” eller ”funktionsnedsättning” (alternativt ”funktionsvariation”, som är det senaste uttryckssättet).

Den andra förändringen är en förskjutning inom den samlade brukarrörelsen, från brukarnas perspektiv till de anhörigas.

Läs mer i RSMHBloggen.

frisk

I Sverige är det samma sak på rättspsyk fast det kan ta år

Patienter med psykisk ohälsa i Storbritannien tvingas stanna kvar på psykiatriska kliniker i flera månader trots att de är redo att skrivas ut.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!