Vi är oroliga att Stockholms läns landsting är på väg att riskera vården av akut psykiatriskt sjuka i Stockholm.

Det krävs kontinuitet och erfarenhet för att klara detta uppdrag.

Som enda psykiatrisk akutmottagning är detta en kritisk verksamhet, skriver 47 jourläkare vid Psykiatriska länsakuten.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack vnv för tipset!

Myndighetskritiken mot psykiatrin i Ängelholm fortsätter.

Patienter har inte fått recept på medicin som ordinerats.

Orsaken är läkarbrist.

Men ingen varaktig lösning är i sikte.

Läs mer hos HD.se.

En patient på psykosenheten på Nyköpings lasarett hade vanföreställningar och sa flera gånger att hon ville till himlen.

Trots det skrevs hon ut.

Några dagar senare hittades hon död.

Läs mer hos SVT.se. Tack Geta för tipset!

Minst 6 månader efter en inläggning är självmordsrisken förhöjd. Antipsykotikat Clozapine ges mot självmordstankar och efter självmordsförsök

städa

Boendestödet ringde på hos brukaren flera dagar i rad utan svar.

Läs mer hos Sydsvenskan. Tack vnv för tipset!

Oftast glöms fel borsten

Tredje steget i tandvårdsreformen skulle förbättra tandhälsan för personer med psykisk ohälsa, men allt för få beviljas stöd då villkoren skapar ett moment 22. 

Socialstyrelsen måste därför ta hänsyn till gruppens särskilda förutsättningar när de nu utreder tandvårdsstöden.

Läs mer vad Jimmie Trevett skriver i Dagens Samhälle.

Läs om Billigare tandvård.

Inspektionen för vård- och omsorg riktar kritik mot att en patient vid en psykiatrisk klinik hölls fastspänd i över ett halvt dygn.

Den ansvarige läkaren tog beslut om förlängning av tvångsåtgärder över telefon.

Läs mer i Piteå-Tidningen. Tack vnv för tipset!

Läs Tvångsvård och Rättspsyk.