Vårdnad till vanvett

Vårdad till vanvett hette reportageboken

1975 tog sig Pockettidningen R an en svår uppgift – fem journalister skulle wallraffa på Sundby sjukhus för att granska den svenska psykvården från insidan.

Tre reportrar låtsades vara psykiskt sjuka och lyckades bli intagna som patienter på Sundby.

Två av deras kollegor lyckades få jobb som vårdare.

De fick även en läkare att ta anställning med syftet att rapportera till redaktionen om vad som försiggick innanför sjukhusets gulputsade väggar.

Läs mer i Strengnäs Tidning.

Hudksvall

Anna Eklund spändes fast flera gånger Foto: Kristian Bruce Bolinder/Sveriges Radio

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gått igenom journaler som visar att patienter har legat fastspända längre än fyra timmar utan ny bedömning av en chefsöverläkare.

Läs mer hos P4 Gävleborg. Tack Geta för tipset!

Jenny K Lundgren

Jenny K Lundgren, som skrivit blogginlägget

Jag har blivit avstängd från Försäkringskassans ersättning tidigare efter att de utfört en omfattande extra utredning av mitt fall (något de nyligen ändrade tillbaka efter att ha låtit mig lida utan rätt till ersättning i ett år, säkert var detta inte heller billigt för staten).

Men det är inte det den här texten ska handla om, för efter en viss tid av avstängning har jag rätt att bli bedömd på nytt för sjukpenning.

Jag har fortsatt att vara sjukskriven under och efter avstängningen och fått söka försörjningsstöd.

Läs mer i RSMHBloggen.

Henrik Larsson

Henrik Larsson, RSMH

Det är inte alltid personalen på myndigheter och i vården besitter kompetensen att kunna bedöma vad som är rimligt.

Det har jag råkat utför många gånger, och har därför också slutat förvåna mig.

Till exempel har personal ställt krav på medicinering för att bevilja en stödinsats, utan att det finns någon tvångsvård (med medicinering) utfärdad av läkare.

Detta är såklart orimligt och helt felaktigt.

Endast en läkare har behörighet att tvångsmedicinera.

Läs mer i RSMHBloggen.

Ensam

Varje landsting har en egen patientnämnd

Det finns ett märkligt tydligt, bevisbart, kollegialt samförstånd mellan psykiatri och patientnämnd.

Psykiatri och patientnämnd är nämligen båda medvetna om att patientnämnden saknar utredande funktion för den enskilde anmälaren i dennes unika situation.

Ett kanske brottsligt samförstånd som gör den psykiskt sjuke rättslös.

Läs mer hos NSD.

 

Patienter på en psykiatriavdelning i Lund har varit inlåsta i sammanlagt under nästan ett år.

Läs mer i Dagens Medicin.