Hot och misshandel är vanligaste orsaken att man hamnar på rättspsyk

Efter att en patient hållits isolerad i över tre månader har Ivo nu beslutat att öppna ett tillsynsärende.

Läs mer i Dagens Medicin.

RSMH:s förbundsordförande Jimmie Trevett skriver

I dag är det självmordspreventiva dagen, och det är med sorg som vi kan konstatera att samhällets skyddsnät än en gång har brakat för dem som mår sämst psykiskt. Den här gången – Josefin, som bara blev 14 år.

Josefin skulle tas om hand, men samhället gjorde precis tvärtom.

Vården och omhändertagandet förde hen bara närmre den punkt då hen inte orkade leva längre.

Ska det få fortsätta vara så här?

Läs mer i Aftonbladet.

Jimmie Trevett

Jimmie Trevett, Förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

Det är ingen nyhet att personer med svårare psykisk ohälsa dör 10-15 år i snitt tidigare än övrig befolkning.

Redan för sju år sedan publicerade Socialstyrelsen en utvärdering som visade på ökad dödlighet i kroppsliga sjukdomar för personer som har vårdats ofta eller under längre tid inom den psykiatriska heldygnsvården.

Sedan dess har Socialstyrelsen gett ut en mängd ytterligare rapporter som bekräftar att personer med psykisk ohälsa har kortare liv än genomsnittet, och att den största dödsorsaken är kroppsliga sjukdomar, såsom cancer och hjärt- och kärlsjukdomar, snarare än självmord, något som också har bekräftas av en mängd olika studier.

Läs mer i RSMHBloggen.

Den hårt kritiserade psykiatrikern Ola Gefvert anmäls på nytt av flera patienter.

Gefvert står just nu under prövotid, vilket innebär att nya brister kan leda till att hans läkarlegitimation dras in.

Läs mer hos SVT Uppsala.

Det var inte förenligt med kravet på god vård att låta en konstnär inta rollen som patient, vårdare och kurator på en psykiatrisk avdelning vid Gävle sjukhus.

Det anser Inspektionen för vård och omsorg som nu delar ut en erinran.

Läs mer i Läkartidningen.

Under sin tid vid en psykiatrisk klinik ska röntgensjuksköterskan haft otillbörlig kontakt med en patient.

Hen är även misstänkt för ett allvarligt brott.

Läs mer i Dagens Medicin.