pengar

Hel sjukersättning var i genomsnitt 10 642 kronor i månaden i februari 2017

De som har sjukersättning ska få 64,7 procent av sin tidigare inkomst från Försäkringskassan.

Men ersättningen blir ofta mycket lägre.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Försäkringskassan

Försäkringskassan kan idag beställa försäkringsmedicinska utredningar i ärenden som rör personers rätt till sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden tycker är problematiskt.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Jimmie Trevett

Jimmie Trevett, Förbundsordförande RSMH

Igår, onsdag 15 februari, var jag och Åke Nilsson, jurist vid förbundet, tillsammans med en rad andra patient-/brukarföreträdare på en träff med regeringens psykiatrisamordnare Kerstin Evelius.

Hennes fokus för dagen var tvång inom psykiatrin som drabbar barn. I sig en allvarlig och viktig fråga. 

Samtidigt ligger där under ytan allmängiltiga utmaningar för psykiatrin som vi inom RSMH ser som strukturellt problematiska för såväl ung som gammal i kontakt med psykiatrin.

Jag vill därför här återvända till en del tankar jag tidigare fört fram på ledarplats i RSMH:s förbundstidning.

Läs mer i RSMHBloggen.

Helsingborg Lasarett

Stor del av personalen hade bytts ut och tagits från Ängelholm

Patienter som tvingas sova i allmänna utrymmen.

Och personal som ständigt stressar.

Elin från Helsingborg är kritisk till psykvården efter sin vistelse på avdelning 55.

Läs mer hos HD.se

Sydafrika

Sydafrika är nog bäst i klassen i Afrikas psykiatri - Sierra Leone har t.ex inte en enda psykiater

Minst 94 psykiskt sjuka patienter har dött av vanvård i Sydafrika, visar en rapport från landets ombudsman i hälsofrågor.

Rapporten har väckt starka reaktioner i landet, och det kan visa sig att dödssiffran kan stiga.

Läs mer i Sveriges Radio. Tack vnv för tipset!

Skellefteå

Hände på Skellefteå Sjukhus

Stöd från en narkosläkare är inte tillräckligt för att ännu inte legitimerade läkare ska få tjänstgöra självständigt och ha eget patientansvar på en psykiatrisk akutmottagning.

Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Läs mer hos Läkartidningen.