Champix

En studie har gjorts på rökavvänjningsmedlet Champix, som innehåller vareniklin, vid schizofreni och schizoaffektiv.

Champix tolererades väl och det fanns inga bevis på förvärrade symptom.

Champix gav signifikant fler som slutade röka jämfört med placebo i 12 veckor.

Det tyder på att Champix är lämplig behandling vid rökavvänjning vid schizofreni och schizoaffektiv.

Läs mer här.

Kommentarer   
Utomjordingen
#2 Utomjordingen 2012-05-31 00:13
Det kanske är så, om jag inte får en cigarett - då kommer kometen, eller vaddå? "Utomjordingen"
Citera
Utomjordingen
#1 Utomjordingen 2012-05-30 16:35
Skulle inte förvåna mig om jag slutar att röka så kommer kometen. För sist gång jag slutade att röka då hände det där den 11/09. "Utomjordingen"
Citera
Lägg till kommentar