Champix

En studie har gjorts på rökavvänjningsmedlet Champix, som innehåller vareniklin, vid schizofreni och schizoaffektiv.

Champix tolererades väl och det fanns inga bevis på förvärrade symptom.

Champix gav signifikant fler som slutade röka jämfört med placebo i 12 veckor.

Det tyder på att Champix är lämplig behandling vid rökavvänjning vid schizofreni och schizoaffektiv.

Läs mer här.