Foto: Stina Stjernkvist/TT

Personer med drogproblem får ingen behandling för sina psykiatriska symtom, förrän missbruket upphört.

Och inom missbruksvården får de istället veta att de är för sjuka för att ta till sig behandlingen.

Situationen är oacceptabel och ovärdig ett land som Sverige, skriver fyra organisationer tillsammans.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Missbrukare dominerar vad gäller tvångsvård (3 mån) och rättspsyk (6 år).