En video på 15 minuter där professor Richard Keefe berättar om kognitiva störningar vid schizofreni.

En intressant sak är att vi presterar som utvecklingsstörda i tester på kognition (tänkande), där processeringshastighet, uppmärksamhet, närminne, verbalinlärning, syninlärning, resonemang och socialkognition mäts.

Eftersom IQ sjunker med 15 enheter vid schizofreni, så kan en med schizofreni enligt hans resonemang ses som en intelligent utvecklingsstörd.

Han berättar att antipsykotika kan ge viss förbättring antagligen genom att distraktionen från positiva symptom upphör.

Sedan talar han om minnesträning och nya läkemedel som förbättrar kognitionen.