Ju större genförändringar (CNV) i DUF1220 genen desto allvarligare blir autismen.

Likheter har noterats mellan autism och schizofrenins negativa symptom.

DUF1220 har därför studerats hos 609 personer med schizofreni. Om DUF1220 minskade blev allvarligare positiva symptomen värre.

Hos män med schizofreni gav ökande DUF1220 allvarligare negativa symptom, vilket stämmer med hur det är hos autister.

Resultaten tyder på att autism och schizofreni kan både vara motsatta till varandra, men också överlappande t.ex negativa symptom och därmed besläktade.

DUF1220 kan bidraga till att öka risken för schizofreni och också sjukdomens allvar.

Schizofreni och autism kan vara en skadlig biprodukt av att DUF1220 CNV snabbt ökat för att öka hjärnans storlek under människans utveckling.

Läs mer i Translational Psychiatry.