Vid både schizofreni och depression förekommer avsaknad av glädje (anhedoni) och motivation.

Glädjen vet man sedan tidigare sitter i mitthjärnan och utgörs av dopamin.

En ny studie visar att mediala prefrontala  kortex (mPFC) kontrollerar beteende genom att justera kommunikationen mellan delar av hjärnan, som ligger längre bort. mPFC kontrollerar komplext tänkande. Genom att kommunikationen minskas mellan mitthjärna och striatum uppstår anhedoniliknande symptom.

Forskarna tror att anhedoni uppstår i troligen alla psykiska sjukdomsgrupper via att en överaktiverad mPFC slår av normala belöningssignaler i hjärnans striatum.

Det är dock oklart ännu om anhedoni beror på brist på belöning eller brist på motivation. 

Från Schizophreniaforum.org.