spektrum

Varför inte lägga alla psykiska sjukdomar i samma spektrum?

Ny forskning tyder på att hallucinationer kan uppträda hos relativt friska.

Det tyder på att schizofreni finns på en glidande skala från psykossymptom hos friska till psykossymptom hos personer med schizofreni.

Psykossymptom hos friska finns hos 7,2 % medan schizofreni finns hos 0,4 % av befolkningen.

Psykotiska symptom hos friska var dubbelt så vanligt i rikare länder, som i fattiga länder.

Psykotiska symptom finns också vid depression och ångestsjukdomar.

Behandlingen av psykotiska symptom kan vara olika beroende på vad de är kopplade till - ångest, depression, stress eller tidiga tecken på psykos.

Läs mer hos Scientific American. Tack notwoodstock för tipset!