Bristen på sömn ökar risken för vissa sjukdomstillstånd och inverkar negativt på våra prestationer under dagen, framför allt när det kommer till minnes- och koncentrationsförmåga.

Jerker Hetta menar att alla drömmar, även mardrömmar, kan hjälpa oss att bli uppmärksamma på något som vi behöver ta tag i.

Drömmar minns man bättre om man till exempel skriver ned eller återberättar dem för sig själv eller andra.

Läs mer i Dagens Nyheter.