Religion ofta bra, men inte alltid

Jesus

Fyra olika Jesus har vi haft som mest på sajten De kom bra överens.

30 % av vanföreställningarna kan ha med religion att göra, men man måste inte vara religiös. 

Kan vara befallningar från Gud, demoner eller andlig förföljelse. Grandiositeten i religiös tro kan bidraga till detta.

En tidigare undersökning visade att bättre psykisk hälsa gav ökad andlighet oavsett religion.

För vissa skapar religionen förföljelse och är då inte bra för individen.

En studie visade att de som tror på en straffande Gud har fyra ökande psykiska symptom, men att bara tro på Gud gav inga ökade symptom alls.

Religion kan minska stress, vilket är bra vid psykisk sjukdom, som ofta förvärras av stress.

Läs mer hos The Wichita Eagle.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment