Psykologiprofessorn Daniel Allen och doktoranden Bernadine Palisoc

Negativa symptom vid schizofreni brukar delas upp i två olika grupper avsaknad av motivation och avsaknad av glädje.

En analys av 860 personer med schizofreni visade att en indelning i fem grupper och tre grupper till  - avsaknad av känslor, inget eller begränsat tal, och ointresse av andra var korrektast.

Genom att uppdela negativa symptomen i fler grupper, så kan det bli lättare att behandla symptomen och förstå betydelsen av dem för sjukdomen.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs om Negativa symptom.

Lägg till kommentar