En studie på friska personer visade att sömnbrist minskar förmågan att stoppa icke-önskvärda och obehagliga tankar.

Antalet oönskade tankar ökade med 50 %.

Forskarna säger att detta kan ha betydelse för många psykiska sjukdomar inklusive schizofreni.

Läs mer hos EurekAlert.